Utställning för eftertanke. Självsäkra unga invandrarkvinnor eller ett äldre lesbiskt par. Varför får de så sällan symbolisera vardagliga situationer? Fotoutställningen Bilder som förändrar världen vill få oss att tänka till. Varför väljer vi de bilder vi gör och vad symboliserar de bilder vi väljer.

– Vi bombarderas dagligen av olika bilder och de är ofta väldigt stereotypa. Alla bilder har ett budskap och även om vi inte alltid tänker på det anpassar vi oss undermedvetet efter de normer vi ser, vilka ofta är väldigt könsstereotypa och heteronormativa, säger Eva Kjellström, planeringsledare för jämställdhet stadsledningskontorets avdelning för mänskliga rättigheter.

– Därför är det viktigt att utmana invanda mönster, inte minst för oss som väljer vilka bilder som används för att till exempel illustrera en text, fortsätter hon.

Framtagen ihop med ”Genusfotografen”
Fotoutställningen är framtagen av Gävle kommun tillsammans med Tomas ”Genusfotografen” Gunnarsson och består av ett 20-tal större fotografier.

– Det är till exempel en jättefin bild på en pojke som sminkar sig och ett äldre lesbiskt par som visar ömhet inför varandra. En annan bild visar skillnaden mellan samma grupp unga tjejer, som när de står på ett visst sätt framstår som osäkra och blyga. Men när de i stället ställs upp av fotografen på ett annat sätt får de blomma ut i sin självständighet och sin självsäkerhet. Det visar väldigt tydligt att vi påverkas av hur vi framställs.

Utställningen är öppen för allmänheten och riktar sig särskilt till skolklasser från högstadiet och gymnasiet, men Göteborgs Stad satsar också extra på att alla som arbetar med kommunikation inom staden ska ta del av den.

– Vår förhoppning är att väcka tankar, så att alla blir medvetna om att det finns andra alternativ. Ofta väljer vi samma bilder som vi är vana vid att se utan att tänka på vilka normer bilderna förmedlar, därför är det viktigt att jobba inkluderande på ett övergripande sätt.

En anledning att tänka till
För den som vill veta mer finns en handledning framtagen till utställningen, där det bland annat finns en checklista för vad man ska tänka på när det gäller bilder.

– Bilder som förändrar världen är en fortsättning på utställningen Hon, hen och han som vi visade för ett år sedan. På samma sätt som då handlar det här om att få anledning att tänka till hur vi inom staden arbetar på bilder, till exempel på Göteborgs Stads hemsida.

Den 8 mars presenterar samarbetspartnerna tankarna bakom utställningen och varför den visas på Trappscenen på Stadsbiblioteket.