Nu höjs nivån på miljöarbetet i Göteborgs 21 stadsdelar. Miljöpolicyns krav på miljöledningssystem håller på att bli verklighet. Det innebär att stadsdelarnas miljöarbete ska organiseras och följas upp på ett mer strukturerat sätt.

Sedan 1996 har Göteborgs stad en miljöpolicy. I den finns ett uttalat krav på att varje stadsdel ska ha ett miljöledningssystem, det vill säga ett organiserat sätt att arbeta för ett hållbart samhälle.

”Stadsdelar behöver stöd”

Men stadsdelarnas arbete med miljöfrågor är ofta ostrukturerat.

– De flesta stadsdelar behöver stöd, någon att bolla de här frågorna med, säger Annika Friberg, Agenda 21-samordnare i Göteborgs stad.

– Mycket av arbetet riktas mot medborgarna och personal i de olika verksamheterna. Det handlar om att ändra beteenden och livsstil och sådant arbete kan vara svårt att mäta, säger hon.

Ska kunna granska varandra

Nu görs en samlad utbildningsinsats för att höja nivån på stadsdelarnas miljöarbete.

Under en tvåårsperiod ska Agenda 21-samordningen på miljöförvaltningen hjälpa till med att införa miljöledningssystem, där bland annat målformulering och uppföljning ingår.

Tanken är att stadsdelarna så småningom ska kunna granska varandra. I dagarna har en praktiskt inriktad utbildning i miljörevision avslutats.

Enkätsvar i ny rapport

– För första gången har det gjorts en miljörevision i en stadsdel. Det är Tynnered som granskats av kollegor på tre andra stadsdelar, säger Annika Friberg.

För att lyfta fram och synliggöra stadsdelarnas Agenda 21-arbete har miljöförvaltningen också sammanställt en rapport för 2003.

Innehållet bygger på enkätsvar från stadsdelarnas kontaktpersoner för miljöfrågor samt miljöavsnitten i stadsdelarnas årsredovisning.

Fotnot:
Agenda 21 är namnet på det handlingsprogram för hållbar utveckling som världens stater kom överens om under FN:s konferens om miljö och utveckling i Rio de Janeiro 1992.

I Göteborg samordnas Agenda 21-arbetet sedan 2003 av miljöförvaltningen på uppdrag av stadsdelsförvaltningen Bergsjön.