Har fått 2,8 miljoner från Allmänna arvsfonden. Göteborgs stadsmuseum startar nu ett stort teknikprojekt för att göra museets verksamhet mer tillgänglig för personer med funktionsnedsättning, särskilt ungdomar. Funktek heter projektet.

– Vi kommer att rekrytera cirka 100 unga människor med olika funktionsvariationer som ska vara Funktek-piloter, säger Cajsa Lagerkvist, enhetschef för utställningar och kommunikation på museet.

– De är personer med spetskompetens som kommer att ge oss ny kunskap. De får därför arvode för uppdraget, antingen engångsarvode eller en rimlig timlön, beroende på hur mycket de arbetar i projektet.

Utopia är med
Stadsmuseet är projektägare för Funktek, som har fått 2,8 miljoner kronor av Allmänna arvsfonden.

Arbetet kommer att bedrivas i samarbete med flera organisationer och aktörer, till exempel kulturföreningen Utopia i Göteborg, som i fyra år arbetat för ett vidgat deltagande i kulturlivet.

Mistra-Urban Futures är också med, inom fältet hållbar stadsutveckling, tillsammans med Riksutställningar, som vet hur man utvecklar utställningar. Huvudansvaret för det tekniska tänket vilar på Interaktiva institutet.

– Redan idag kan man med hjälp av smarta telefoner eller ipads uppleva utställningar och debattkvällar på nya sätt, säger Cajsa Lagerkvist.

Stadsvandring hemifrån
Man kan tänka sig en ”mini-Segway” med kamera som fjärrstyrs runt på en utställning, för personer inte kan vara på plats.

– Eller stadsvandringar som kan följas av den som sitter hemma. Exakt hur lösningarna kommer att se ut är inte klart än, men det finns mycket teknik i framkanten. Och där har Interaktiva institutet kunskaperna, säger Cajsa Lagerkvist.

Hon anser att det ytterst är en fråga om demokrati.

– Målet med Funktek är att fler människor ska kunna delta i samtalet om staden och stadens historia. Och få uppleva kultur. Vi vill vara ett museum för alla.

– Och med det här starka partnerskapet kommer resultaten att kunna spridas till andra verksamheter nationellt och internationellt, säger Cajsa Lagerkvist.

Projektet startar omgående och har stöd i ett år, med möjlighet till förlängning.