Årets museum och årets utställning. Satsningarna på att ta en aktiv del i samhällsdebatten och öppna för verklig delaktighet gjorde att Göteborgs stadsmuseum på tisdagen utsågs till årets museum. Dessutom utsågs Vi är romer till bästa utställning 2013.

– Vi ska vara ett museum för alla och då måste vi berätta allas historia. Ska det bli på riktigt måste man göra det tillsammans, säger Cornelia Lönnroth, museichef.
Samarbetsprojektet Rom san – är du rom? inleddes 2012 och ledde fram till utställningen Vi är romer, som har setts av 130 000 personer. Dessutom har cirka tusen utbildningstillfällen hållits för anställda inom privat och offentlig sektor.

Delaktighet på riktigt
Göteborgs stadsmuseum har länge arbetat utåtriktat. I projektet Rom san togs arbetssättet ett steg längre. Romer anställdes på museet och fick ett stort inflytande på vilka berättelser som skulle berättas.
1290_2.jpg

– På så sätt blir berättelserna på riktigt, och relevanta för människor som besöker museet, säger Cornelia Lönnroth.
Museet har tidigare arbetat mycket med fokusgrupper för att samla in idéer och berättelser till utställningarna. Men i slutänden har det ändå varit museets egen personal som valt ut vilka berättelser som ska visas upp.

I projektet Rom san var de romska representanterna med under hela processen och hade sista ordet i bland annat urvalet av berättelser och beslutet om vad utställningen skulle heta.

– Vi har jobbat på ett helt nytt sätt och det har genomgripande förändrat vårt sätt att arbeta. Nu kan vi inte gå tillbaka och göra som vi gjorde innan, säger Cornelia Lönnroth.

Koppla historia till nutid
Projektet har också varit ett bra exempel på hur ett museum kan använda historia för att sätta aktuella frågor i nya perspektiv, tycker Cornelia Lönnroth.

– Många som har varit på utställningen säger ”det här visste vi inte om hur vi i Sverige har behandlat den här gruppen människor”. Vi har också mött romer som säger att de kan märka att det har skett en attitydförändring.

Museum på flera platser
I motiveringen till priset lyfts även Stadsmuseets mobila verksamhet fram. För att nå ut till fler göteborgare har Stadsmuseet under de senaste tre åren gjort gästspel runt om i Göteborg i form av en flyttbar utställningslokal och guidade stadsvandringar. Projektet är nu avslutat och håller på att utvärderas.

– Det är självklart att vi ska fortsätta gå ut och jobba i staden. Men vi kanske ska hitta fasta platser att arbeta på istället, säger Cornelia Lönnroth.