Samtal, mingel och musik i foajén. Stadsmuseet har börjat insamlingen inför en utställning om musiklivet i Göteborg från 1950–talet och framåt. Nu behöver de göteborgarnas hjälp. På lördag 29 november är alla välkomna till museets foajé för att prata musik, visa upp saker, fika och vara med om en dj-stafett.

I stadsmuseets magasin finns mängder av föremål. Men inte så mycket som berättar om musiken i Göteborg från 1950–talet och framåt.

”Det här blir en inventering”
Jessica Rågholm, utställningsproducent, har en referensgrupp till hjälp för att planera utställningen. Den består av 21 personer som håller på med musik på olika sätt – konsert- och klubbarrangörer, dj:s, musiker, författare, musikjournalister. De kan i sin tur ge tips om många specialintresserade personer, som kanske till exempel samlat material om en viss göteborgsartist. Men Jessica Rågholm vill ha in mer och bredare material till utställningen, som ska stå färdig i november 2015.

– Det här blir en inventering för att se vad som finns där ute.

Hon berättar att alla typer av material är välkommet – fotografier, ljudupptagningar, skivomslag, musikinstrument, kläder, flyers och affischer. I ett första skede vill museets personal främst se vad som finns och få fotografera av det. På så sätt får de en bild av vad som finns, och vad de eventuellt kan låna in till utställningen senare.

Vill höra berättelser och minnen
Man är också varmt välkommen utan föremål, betonar Jessica Rågholm. Berättelser är minst lika viktiga för att kunna göra en utställning som speglar mångfalden i stadens musikliv de senaste sextio åren.

– Vi vill veta hur människor ser på musiklivet i Göteborg. Vad har de för minnen, vad tycker de kännetecknar olika tider, vilka band lyssnar de på? säger Jessica Rågholm.

Målet med utställningen är att berätta om såväl berömda artister, som till exempel Sonya Hedenbratt och Laleh, som de mindre kända.

Musikprofessor föreläser
– Musiker och ställen kan vara viktiga på så många olika sätt. Det kan till exempel vara för att de har haft mycket publik, eller för att de varit viktiga för en viss genre. Vi kommer försöka prata om både Cue club, Errols, Pustervik och andra. Men vi kommer också vilja prata om klubbar som kanske inte är så kända på det sättet, men som ändå har varit betydelsefulla.

Klockan 13 föreläser Lars Lilliestam, professor i musikvetenskap om musiken i Göteborg och världen – från Sonya Hedenbratt och Chris Lennert till Laleh och Håkan Hellström. Under hela dagen blir det också dj-stafett av fem lokala dj:s och musiker som är med i referensgruppen.

Blir det bara musik från Göteborg då?
– Vi har sagt att det gärna får vara Göteborgsanknytning, men även annat. Så det kan bli vad som helst, säger Jessica Rågholm.