"Upptäck Angered" heter den nyutkomna guidebok där Stadsmuseet bjuder på både utflyktstips och kulturhistoriska tillbakablickar på Angered på 50-, 60- och 70-talen.

Boken, som också finns i en engelsk version, blev klar lagom till boutställningen Bo i Göteborg där Gårdsten är ett av tre visningsområden.

– Vi ville visa att Angered inte bara är en massa likadana hus i grå betong, det finns väldigt mycket att se i Angered. Det är värt en upptäcktsresa! säger Sanja Peter, byggnadsantikvarie vid Stadsmuseet.

Många sevärda grönområden

Museet har på det här sättet tagit vara på det omfattande material om bland annat historia och kulturmiljöer från senare delen av 1900-talet som man fått in i samband med storstadssatsningen.

Tanken var först att göra en enda ”storstadsbok” men nu är materialet uppdelat och först ut blir guiden om Angered.

Boken tar upp fler delar av Angered än de båda storstadssatsningsområdena Gårdsten och Hjällbo. Eriksbo, Rannebergen, Lövgärdet, Hammarkullen och Angereds centrum finns också med.

– Man kan upptäcka även det gröna Angered, som till exempel Vättlefjäll, Lärjeån och koloniträdgården Lövkojan i Lövgärdet där odlarna själva ritat sina egna små kolonihus, säger Sanja Peter.