1700-talets Göteborg var en viktig handelsstad som sjöd av liv och rörelse. En stad som hela tiden fick nya influenser och erfarenheter av omvärlden. Ostindiska kompaniet grundades och under dess storhetstid byggdes Ostindiska huset – numera Stadsmuseet. 250 år senare öppnar museet en efterlängtad basutställning om hur det samhällsomvälvande 1700-talet påverkat Göteborg.

Utställningen 1700-talets Göteborg visas på Göteborgs Stadsmuseum från och med 2 juni. Under hela sommaren ska hela museet präglas av detta århundrade, en tid då gamla auktoriteter ifrågasattes och man hyllade nyttan, vetenskapen och förnuftet. Det blir bland annat stadsvandringar, konserter och samarbete med Ostindiefararen vid Stenpiren.

”Vi har ställt nya frågor”

3D4A.jpg
– I utställningen har vi arbetat med att belysa hur vi idag fortfarande påverkas av idéer och samhällsstrukturer från 1700-talet. Vi har ställt nya frågor: Vad är 1700-talets Göteborg? Vad gav denna tid Göteborg? Vad lär vi av denna historia? säger Christian Penalva, utställningsproducent.

Över 400 föremål ur museets samlingar visas i utställningen – både vardagliga prylar och tidens lyxvaror som te, porslin och siden.

En miljon föremål i samlingarna

Besökarna får också se nyckelskåpet där nycklarna till Göteborgs stadsmurar förvarades. Under 1700-talet bevakades skåpet dygnet runt av två stadssoldater.

Det har funnits museisamlingar i Ostindiska huset sedan 1800-talets början. Under 1990-talet renoverades huset och byggdes om, och nybildade Göteborgs Stadsmuseum flyttade in. Huset återinvigdes för allmänheten 1 juli 1996. Museets samlingar omfattar en miljon föremål och två miljoner fotografier.

3A6E.jpg

Barnsko. Foto: Göteborgs Stadsmuseum