Kulturskatter förstörs genom klimatpåverkan. Utställningen "Rädda historien!" som öppnar på stadsmuseet den 19 april ska fungera som en ögonöppnare. Det handlar om att klimatförändringar och miljöförstöring hotar vårt gemensamma kulturarv.

− Klimatet hotar det förflutna. Dels genom direkt påverkan som luftföroreningar och markförsurning, dels genom klimatförändringarna som genom stormar och översvämningar utgör ett hot, säger Karl Arvidsson på Göteborgs stadsmuseum.

Utställningen ”Rädda historien!” visades först på Historiska museet i Stockholm, men kommer nu till Göteborg i en västsvensk version.

− Vi har lånat in några få föremål från Stockholm och Jönköpings läns museum, men framför allt visar vi föremål ur museets egna samlingar, säger Karl Arvidsson.

Bälteskejdan ovanligt välbevarad
Bland annat ges konkreta exempel på hur försurad mark har förstört vissa fornlämningar. Särskilt metall är känsligt för markförsurningar, medan stenföremål, allt från hällristningar till detaljer på byggnader, även påverkas av utsläpp och föroreningar i luften.

− Vi har även med den bälteskedja som nyligen hittades i Torslanda av våra arkeologer, men i det fallet handlar det i stället om att visa ett ovanligt välbevarat föremål, säger Karl Arvidsson.

Stormen Gudrun förstörde gravar
Stormar och översvämningar har redan visat sig ha ödesdigra effekter på vårt kulturarv. När stormen Gudrun drog fram 2005 förstördes inte minst ett stort antal gravar i Kronobergs län.

− Det var framför allt skogsbeklädda gravar som slets upp och blev helt eller delvis förstörda. Men vatten och stormar förstör inte bara fornminnen, det kan även vara byggnader och annat från ett mer modernt kulturarv, säger Karl Arvidsson.

Byggd med återvunnet material
I utställningen finns även tips på hur man kan göra för att vända den här utvecklingen.

− Vi kan återvinna, inte bara köpa nytt och köpa närproducerat, säger Karl Arvidsson.

Även själva utställningen är i huvudsak byggd med återvunnet material, hämtat ur Historiska museets förråd eller köpt på loppmarknader.

− Till exempel visar vi videoinstallationer på gamla tjock-tv-apparater, säger Karl Arvidsson.