Glimmande mynt och enkla barnskor. Glimmande mynt, en märklig dryckeskärl från 1500-talet eller ett par virkade barnskor. På Stadsmuseets utställning Värdefullt visas föremål som på olika sätt utmanar betraktarens sätt att att tänka kring vad som har ett värde.

– Jag tycker att montern med barnskor är oerhört rörande. All den kärlek som ryms i att en mamma har sparat barnets första par skor. Sparat dem, bevarat dem så att de tillslut har hamnat på ett museum. Det är lite speciellt, säger Maja Björk Lindahl, utställningsproducent för Värdefullt.

100A.jpgDet gemensamma för alla föremål som ställs ut i källarvalven på Stadsmuseet är att de har någon form av värde – men inte nödvändigtvis ett materiellt värde. Maja Björk Lindahl berättar att de i skapandet av utställningen försökte tänka fritt i vad som egentligen är värdefullt och varför.

– Ett föremål kan ha ett kvalitativt värde, att hantverket i sig är speciellt. Men ett föremål kan också ha ett affektionsvärde, ett marknadsvärde, ett symboliskt värde.

Myntsamling och nya tankar
När man pratar om värde glider man lätt över i ett ekonomiskt värde, och en del av utställningen visar delar av Stadsmuseets myntsamling.

– Men det är intressant med mynt också. Förr var värdet i ett mynt det värde som fanns i silvret det bestod av, men i dag har mynt ett överenskommet värde.

Maja Björk Lindahl hoppas att utställningen ska väcka nyfikenhet och utmana besökarnas tankar kring vad som är värdefullt egentligen.

– Vi visar också den första civila prototypen på en kamera från Hasselblad. Den går inte att fota med, men var starten på ett mycket framgångsrikt företag.

3E50.jpg
Olifanten är ett signalhorn snidat av elefantbetar och användes under medeltiden för att sammankalla soldater i strid. Olifanten får här representera värdet i att vara unikt. Foto: Jana Mäkninen