Från klimatförändringar till hbtq. Göteborgs stadsmuseums lyckade satsning på föreläsningar med queertema är tillbaka. I vårens seminarieprogram finns även arkeologiska perspektiv på klimatförändringar, kvinnokamp, korsettkrig och modiga familjesöndagar.

Förra året bjöd Göteborgs stadsmuseum på ett föreläsningsprogram som blev upptaget i Queerrörelsens arkiv och bibliotek (QRAB).

– Det är väldigt roligt och stort att vår programserie skrivs in som en del av Göteborgs queera historia och kan bevaras för framtiden, säger Johanna Holst Palmborg, programsamordnare Göteborgs stadsmuseum.

Konstanalys med queerglasögon
Även i vår finns queertemat med i programmet i form av serien Queer-onsdag.

Freja Holmberg från Göteborgs konstmuseum tittar på konst med queer-glasögon.

– De välbesökta föreläsningarna gav en signal att det finns ett stort behov av att lyfta andra typer av berättelser och människor som inte tidigare har fått ta plats. Det har vi lyssnat på.

Det kommer att bli besök av Gays in Angered, inblick i planeringen av The unstraight museum och intendent Freja Holmberg från Göteborgs konstmuseum kommer att titta på konst med queera-ögon.

– Hon kommer visa saker i verken som vi kan se i dag men som man kanske inte såg i den tid de skapades.

Kvinnodag om oavlönat arbete
Vårens program präglas vår tids stora frågor. Fornminnesföreningens arkeologikvällar ger till exempel en inblick i hur arkeologiska metoder kan rekonstruera klimatförändringar.

Hållbarhet och klimatavtryck diskuteras också på museets Tisdagsklubb då bland annat kläders klimatavtryck och vem som bär ansvar kommer att tas upp.

I anslutning till internationella kvinnodagen blir det föreläsningar om 1880-talets korsettkrig, familjesöndag med rättighetsjakt och en specialvandring genom museet om kvinnors oavlönade arbete.

– Kvinnor har i alla tider arbetat oavlönat. Och gör det fortfarande. Förra året tjänade svenska män 48 000 kronor mer. Vi lyfter kvinnors arbete – både det oavlönade och avlönade. Mitt förslag är att du börjar den 8:e mars med att demonstrera och sedan går till stadsmuseet och lär sig mer om kvinnors historia, säger Johanna Holst Palmborg.