En teater där alla ska känna sig välkomna på lika villkor. Det har varit målet för Göteborgs stadsteaters projekt "På vid gavel" som pågått i tre år. Nu byggs teatern vid Götaplatsen om och nya Backa Teater har gjorts tillgänglig redan från början.

Ronnie Hallgren är en stolt och nöjd vd när han presenterar resultatet av det omfattande tillgänglighetsprojekt som Göteborgs Stadsteater drivit sedan 2003.

Också ankomsten ska vara tillgänglig

– Byggnaden invigdes 1934 och då var ordet tillgänglig inte på tapeten. Vi har gjort ett genomgripande förändringsarbete i ett hus som är kulturminnesmärkt – och ändå lyckats komma hela vägen fram, säger Ronnie Hallberg.

Helhetstänkande är nyckelordet för att alla – oavsett funktionshinder – ska kunna ta del av teaterns verksamhet. För det handlar inte bara om att ta sig till sin plats eller kunna hänga med i föreställningen – en tillgänglig teater måste också tänka på ankomsten i bil eller taxi, biljettköpet, minglet i pausen och toalettbesöket.

Därför byggs Stadsteatern Götaplatsen om. Utrustning har bytts ut, ledstänger kommer att förlängas, cafédisken kapas och toaletter förses med visuella brandlarm.

Camilla Moberg från Kannebäcksskolan har varit med och utvecklat den nya displayen för hörselskadade. En stor förbättring jämfört med det tidigare hjälpmedlet – en brödlimpeliknande sak att balansera i knät.

Höjd kvalitet på syntolkningen

– Idag är displayen liten, platt och står i ögonhöjd så att man samtidigt kan se vad som händer på scen. Och numera fungerar slingan till hörapparaterna lika bra var man än sitter i salongen. Det gjorde den inte tidigare, säger hon.

Även Anders Josby från Synskadades Riksförbund ser projektet som ett kraftfullt steg i rätt riktning.

– Nu kan även enskilda individer köpa biljetter till syntolkade föreställningar. Skillnaden är stor mellan att syntolka en komedi och ett tragiskt drama, och när teatern blir mer tillgänglig får syntolkarna mer övning. Det innebär att kvaliteten höjs, säger han.

När det gäller Backa Teater har tillgänglighetstänkandet varit med från början. Entrédelen är lysande gul mot omgivande svarta väggar och inga hindrande trappor eller trösklar finns mellan mark och golv. Kontrastfärger, biljettkassa i flera nivåer och kapphyllor med krokar i olika höjd är självklarheter.

Alla på teatern har varit involverade

– Vi fick komma in tidigt i processen. Det är varken dyrare eller krångligare men en förutsättning för att få till riktigt bra lösningar, säger arkitekten Jesper Nilsson som också varit med i processen för Stadsteaterns ombyggnation.

Ulrika Sonn är marknadschef på Stadsteatern och initiativtagare till projektet. Hon är särskilt nöjd med att alla varit involverade i förändringsarbetet.

– Det är ingen speciell avdelning eller speciell person som jobbat med detta utan hela teatern, alla som arbetar här, tänker i termer av större tillgänglighet. Vi har startat en process som kommer att fortsätta, säger hon.

Higab gör tillgänglighetsinventering av Götaplatsen

Arbetet tar vid även utanför teatern. Stadsteaterns fastighetsförvaltare, Higab-gruppen, har bestämt sig för att göra alla byggnader runt Götaplatsen mer tillgängliga. Och det är bara början.

– Vi ska göra en tillgänglighetsinventering på samtliga fastigheter – 300 byggnader med sammanlagt 580.000 kvadratmeter. Det är ett omfattande arbete och 2010 räknar vi med att ha lokaliserat enkelt avhjälpta hinder, säger Annicka Thorin på Higab-gruppen.

432.jpg

Rullstolsrampen vid entrén. Foto: Stadsteatern