Mycket är återställt till original. Göteborgs stadsteater har byggts om och öppnar för publik igen den 18 september. Lilla scen har blivit mer tillgänglig och teatern har en ny restaurang och bar.  “Vi har på ett varsamt sätt anpassat huset för framtiden och försökt återställa så mycket som möjligt av utseendet från 1934”, säger Louise Martinsson, projektledare på Higab.

Higab har sedan förra våren gjort en omfattande ombyggnad av Göteborgs stadsteater för att ge teatern bättre möjligheter att utveckla sin verksamhet. En av de största förändringarna gäller Lilla scen. Den finns i källaren, är mer tillgänglig med entré från Berzeliigatan, har ny foajé, artistfoajé och sidoscen.

– Vi ser verkligen fram emot premiären. Den här intima scenen ger möjlighet till ett utökat och mer varierat utbud. Vi har fått ett modernt scenrum med större flexibilitet, ökad tillgänglighet för publiken och bättre arbetsmiljö för personalen, säger Björn Sandmark, vd på Göteborgs stadsteater.

Grönt i fasaden

Teaterns gula tegelfasad har renoverats och återfått sin ursprungliga gröna färg i fogarna och 240 av husets fönster har målats om.  Inne på teatern har tillgängligheten setts över liksom det avancerade scenmaskineriet från 1934.

Mycket är återställt och restaurerat med stor varsamhet med hjälp av antikvarisk expertis,  eftersom stadsteatern har stora kulturhistoriska värden och är byggnadsminnesförklarat.

Unika originaltapeter av siden

 Hallen där kassan finns har fått tillbaka sin ursprungliga form och trapphusen är ommålade i ursprunglig färg. Två undangömda skatter har plockats fram. Det är en större målning av konstnären Tor Bjurström och unika sidentapeter i guld. Tapeterna är i original från 1934, har restaurerats och hänger nu i teaterns nya bar intill den stora salongen.

– Det har varit ett oerhört avancerat projekt och jag är stolt över arbetet. Det känns spännande att Stadsteaterns publik nu ska få ta del av resultatet, säger Louise Martinsson.

Stormen av Shakespeare inleder hösten

Göteborgs stadsteater öppnar igen den 18 september. Den 9 oktober är det premiär för “Stormen” av William Shakespeare på Lilla scen. Den spelas av konstkollektivet KonstAB. Det är samma pjäs som både invigde stadsteatern 1934 och som återinvigde den efter ombyggnaden 2002.