Göteborgs Stadsteater börjar återigen med debatter i sin foajébar och rivstartar med ett hett ämne – genus och jämställdhet. Sju seminarier i vår bjuder på bland andra Gudrun Schyman och Ebba Witt-Brattström.

Stadsteaterns debattserie ”Fingret i ögat” har legat på is ett tag, men tas nu upp igen i form av seminarier med efterföljande debatt om kön, jämställdhet och feminism.

– Det är viktiga demokratifrågor som vi möter varje dag men som vi vill höja medvetenheten om ytterligare. Vi ska försöka lyfta dem och se på dem ur så många synvinklar som möjligt, säger initiativtagaren Ronnie Hallgren, vd på Stadsteatern.

Fotboll, media och gymnasister

Seminarierna hålls sju måndagskvällar under våren, det första måndag 29 januari. Då ska Jesper Fundberg, lektor i idrottsvetenskap, tala om hur manlighet tar sig uttryck bland pojkar och män i ett fotbollslag.

Andra ämnen som tas upp är den feministiska debatten i media under de senaste decennierna, feminismen i Europa kring 1900 samt genus, klass och sexualitet bland gymnasietjejer.

I april ska Birgitta Ohlsson från folkpartiet samtala med Gudrun Schyman från Feministiskt initiativ om feminism och politik och i maj kommer Ebba Witt-Brattström, professor i litteraturvetenskap, och berättar om sina erfarenheter från Grupp 8, Stödstrumporna och Fi.

Seminarierna dokumenteras

Seminarierna genomförs i samarbete med Enheten för jämställdhet och mångfald i Göteborg Stad. Några seminarier kommer även att internt repeteras för Stadsteaterns personal som ett led i jämställdhetsarbetet på teatern.

Fotnot:
Det är fri entré till seminarierna som börjar i foajébaren kl 18.30, men biljett behövs och kan bokas på tel 708 71 00. Femtio platser är vikta åt chefer i Göteborgs Stad.