Den uppmärksammade debattserien Fingret i ögat fortsätter i höst på Stadsteatern. I fem seminarier ställs frågor som: Vad menas egentligen med ”typiskt svenskt”? Är rasismen alltid ond? Och utgår vi alltid från att alla ska vara lika?

Efter att i våras ha synat genus och jämställdhet kastar sig Fingret i ögat-seminarierna nu över mångkultur, svenskhet och rasbiologi.

Svenskheten synas

Premiär blir det 17 september, då etnologen och författaren Karl-Olov Arnstberg synar svenskheten. Är individualismen typiskt svensk? Eller är den resultatet av kollektivismens välfärdsstat?

Mångkulturbegreppet tas upp den 15 oktober, med filosofen och författaren Aleksander Motturi. Den 29 oktober ska Göteborgs s-ordförande Anna Johansson och kulturantropologen Mikael Kurkiala samtala under rubriken ”I demokratins gränsland”. Har vi svårt att acceptera att det kan finnas skillander mellan människor?

Den 5 november handlar det om den svenska rasbiologin. Författaren Eva F Dahlgren, vars farfar var rasbiolog, samtalar med Soraya Post, ledamot i Delegationen för mänskliga rättigheter i Sverige.

Författare deltar

Serien avslutas 3 december med ämnet etnifieringen av konst och kultur. Välmenande begrepp som ”invandrarförfattare” och ”rösten från förorten” diskuteras av författaren Johannes Anyuru och dramatikern och regissören Farnaz Arbabi.

Seminarierna arrangeras i samarbete mellan Stadsteatern, Levande historia i Göteborg, jämställdhets- och mångfaldsenheten vid Stadskansliet samt Enheten för mångkulturell utveckling inom Sociala resursförvaltningen.

Samtliga seminarier äger rum i i Stadsteaterns Foajébar, måndagar kl 18.30 – 20.00.