Introduktion till centrala Göteborg. Sedan tidigare har stadens nyanlända kunnat gå på stadsvandringar i samarbete med Integrationscentrum. Nu finns möjligheten att även göra vandringen på egen hand. En karta har tagits fram på sex olika språk och finns att hämta på Göteborgs stadsmuseum.

Starten går på Gustaf Adolfs torg. Sedan väntar bland annat Kronhuset, Stora Hamnkanalen, Domkyrkan, Pedagogen, Järntorget och Haga innan sista stopp är Skansen Kronan.

Den nya stadsvandringskartan har samma rutt som de numera årligen återkommande stadsvandringarna för nyanlända.

− Turen ger en introduktion till centrala platser i Göteborgs historia, men också samtidskoll på gator och miljöer som är viktiga för att kunna hitta och känna sig hemma i staden, säger Vanja Larberg, projektledare för jubileumssatsningen Göteborg berättar.

Ger hemhörighetskänsla
Hon säger att stadsvandringar kan vara ett bra sätt att bli förankrad i sin nya hemstad.

− Jag tänker att det är ett litet steg på vägen mot att känna att man hör hemma. Trösklarna sänks och det blir lättare att ta sig till de här platserna nästa gång, säger Vanja Larberg.

Vandringar på arabiska i augusti
Kartan finns på sex språk – tigrinja, arabiska, persiska, somaliska, engelska och ryska.

− Fyra av de sex språken är de vanligaste bland nyanlända i Göteborg. Störst är arabiskan och därför kommer vi under årets kulturkalas även att genomföra ett par stadsvandringar på arabiska, öppna för allmänheten, säger Vanja Larberg.

Stadsvandringskartorna är framtagna inom ramen för Göteborg berättar i samarbete med Göteborgs stadsmuseum. De finns att hämta gratis i museets reception.

1BF2.jpg

En del av stadsvandringskartan på arbiska.