Konst är årets tema. Arkivens dag har med åren blivit en etablerad och välkommen tradition som lyfter på förlåten till annars ofta okända akter och handlingar. På Regionarkivet i Göteborg har man inga problem att erbjuda ett lockande program utifrån årets tema: konst.

Den som på lördag 12 november letar sig upp till Otterhällegatan 5, och tar hissen upp till Regionarkivets publika avdelning, kommer att belönas med en inblick i en konstnärsvärld som till vardags ofta hamnar i skymundan.

Guidade vandringar i bergrummen
– Konsttemat passade oss fint, säger 1:e arkivarie Katarina Lennartsson, som kan erbjuda ett brett utbud av intressanta programpunkter även om utställningsytan är begränsad.

– Vi har några skärmar, tre glasmontrar och så ställer vi ut verk i läsesalen där forskarna sitter till vardags.

Dessutom ges det möjlighet till guidade rundvandringar i arkivens bergrum. Arkivutrymmen som annars är stänga för allmänheten.

Berättar om Lillhagenmålarna
På Arkivens dag presenteras också tre föreläsningar i hörsalen: Mona-Lisa Nilsson, 1:e arkivarie och Berit Claesson, tidigare konstansvarig på Göteborgs sjukvård, presenterar Lillhagen-målarna. Patienter från det psykiatriska sjukhuset lärde sig utveckla färg- och formkänsla via en omfattande kursverksamhet inne på sjukhuset. I arkiven finns över 6000 bilder som berättar om de intagna och deras konstnärliga talanger. En del av dem har tidigare uppmärksammats på konsthallar och museer.

Love Jönsson, ordförande för stiftelsen Paletten, berättar historien om konsttidskriften med samma namn. En kompletterande utställning visar prov ur handlingar som lämnats in till Folkrörelse- och föreningsarkivet.

Visning av gamla Göteborgsfilmer
Professor emerita, Maj-Brit Wadell, delar med sig av sin forskning på arkiv och museer kring konstnären Gösta Liljeströms fresker i Folkets Hus vid Järntorget.

Förutom visning av gamla Göteborgsfilmer kan arkivet den här speciella dagen också locka med verk av konstnärer som Oscar Cleve och Nils Nilsson, samt akvareller ur arkiv tillhörande de välkända arkitekterna Victor von Gegerfelt (1817-1915) och Adolf Edelsvärd (1824-1919).