Ingår i nytt aktivitetsstråk. En utflyktslekplats med cirkustema i Angered och upprustade lekplatser på flera håll. Det är något av vad leksugna barn och föräldrar i Göteborg har att se fram emot under 2013. Dessutom finns planer på en ny naturlekplats i Azaleadalen i Slottsskogen.

− Tanken är att det ska bli en större lekplats i Angered med cirkustema. Där kommer finnas klätternät, rutschkana, klätterrep, karusellsnurror, linbana och studsmattor. Vi har även pratat om vattenlek, säger Helen Svenstam, landskapsarkitekt på park- och naturförvaltningen.

Den nya utflyktslekplatsen i Angered blir den tredje av stadens fyra planerade utflyktslekplatser. Först kom Plikta i Slottsskogen, snart ska Positivparken i Frölunda stå färdig och den fjärde utflyktslekplatsen planeras till Hisingen någon gång under 2014.

Vill skapa mötesplatser
Lekplatsen i Angered blir en del av en större satsning på området mellan Angereds centrum och ner mot Lärjeåns dalgång. Där ska ett aktivitetsstråk byggas, kallat Angereds stadspark, som delvis finansieras inom EU-projektet Utveckling Nordost.

− Det handlar om att skapa mötesplatser, ställen där folk kan träffas och prata. Allt ska bytas ut – markbeläggning, belysning, parksoffor och bänkar. Det blir en scen och en uteservering kopplade till Blå Stället. Dessutom ska det gamla utegymet rustas upp, säger Helen Svenstam.

I Lärjeåns dalgång kommer ett antal konstnärer att få i uppdrag att utföra så kallad land art.

− Konstverk i dalgången ska locka folk att ta ett kliv ut i naturen, säger Helen Svenstam.

Investering på 30 miljoner
Även på andra håll i staden satsas det på att bygga nya eller rusta upp några av lekplatserna.

− Förutom Angered är det Hammarkullen, Sannaparken i Majorna, Trädgårdsföreningen och den lekplats som finns vid Fjärde Långgatan. Sedan tittar vi på en ny tillgänglighetsanpassad lekplats i Backa, säger Jakob Andreasson, verksamhetschef på park- och naturförvaltningen.

Planer finns även på en ny naturlekplats i Azaleadalen i Slottsskogen.

Totalt investeras drygt 30 miljoner kronor på lekplatser i staden under 2013, varav 20 miljoner går till aktivitetsstråket i Angered, som enligt planen ska invigas i slutet av nästa år.