För demokrati och delaktighet. Hammarbadet i Hammarkullen och utemiljöerna i Tynnered ska få ett konstlyft genom statliga satsningen Konst händer. ”Badet är en ikonbyggnad i Hammarkullen och Angered och det här kommer hjälpa till att utveckla badet som mötesplats”, säger Wenche Lerme på stadsdelsförvaltningen i Angered.

Det är regeringen som står bakom initiativet och Statens Konstråd som genomför satsningen på 15 platser i Sverige.

– För mig betyder Hammarbadet mycket. Det är en mötesplats, en drömplats, en minnesplats och en hälsosam plats. Många som går dit är oftast hemma med barnen, då blir badet en plats där man kan andas ut, träffa vänner, dricka kaffe och simma. Det är också en plats där många nationaliteter kan umgås, säger Saga Abdulle.

Badet, som ägs av kommunala Göteborgslokaler, kommer snart att renoveras. Inför renoveringen har representanter för stadsdelsförvaltningen Angered pratat med en grupp kvinnor, där Saga Abdulle ingår, som använder badet mycket om hur de vill att badet ska se ut i framtiden.

”Vi vill skapa en mötesplats”
– Hammarbadet är en plats som är väldigt viktig för många, särskilt kvinnor och barn, säger Wenche Lerme som är utvecklingsledare i SDF Angered.

Dialogen och arbetet vi som SDF Angered har gjort tillsammans med kvinnorna och konstrådet under undersökningsfasen, där också Göteborgslokaler, idrotts- och föreningsförvaltningen och Statens tekniska forskningsinstitut SP varit med, kommer att fortsätta under projektet och ska leda till ett konstverk i badet.

– Vi vill skapa en mötesplats där vattnet och konsten hjälper till att förena människor, säger Wenche Lerme.

Konst ska öka tryggheten
I Tynnered ligger fokus för satsningen på att använda offentlig konst för att öka tryggheten på platser som invånarna upplever som otrygga. Också här är utgångspunkten en tidigare dialog mellan invånarna i Västra Göteborg och stadsdelsförvaltningen.

– Vi har sedan flera år tillbaka kartlagt otrygga platser i området. Nu får Statens konstråd komma med förslag på vad vi kan göra för att öka tryggheten, säger Samuel Venegas, ungdomskonsulent i Västra Göteborg.

Lokala krafter
Han understryker att det är viktigt att projektet inte innebär att någon kommer utifrån, pekar ut vad som ska göras och därefter försvinner, utan att man i stället utgår från de lokala krafter som finns i området.

– När folk i ett område samlas är det annars ofta kring problem, som otrygghet eller att en skola som ska läggas ner. Därför tycker jag att det känns väldigt givande att Statens Konstråd bekräftar att det finns ett behov av att göra något i området, och jobba framåt med ett positivt perspektiv, säger Samuel Venegas.