Används vid växthus. Överbliven marksten från Sjöfartsmuseet ska användas vid ett utemiljöprojekt i Änggården. Det är ett resultat av det återbruksarbete som Higab inlett i strävan efter ett mer cirkulärt byggande.

Återbruk har vuxit inom bygg- och fastighetsbranschen de senaste åren. I maj i år skrev det kommunala fastighetsbolaget Higab tillsammans med ett 40-tal andra fastighetsägare i Göteborg på en avsiktsförklaring om cirkulärt byggande.

Därför var det självklart att stenblock, som blivit över efter den stora ombyggnaden vid Sjöfartsmuseet, skulle tas om hand i stället för att skickas till återvinningscentralen.

Familjebostäder nappade

Katrine Knatteröd, som arbetar med återbruksfrågor på Higab, skickade ut en förfrågan och Familjebostäder nappade. Deras landskapsarkitekt ska utgå från stenen vid projekteringen av marken i och runt växthus som ska byggas i Änggården.

– Det känns bra att samarbeta kring återbruk med våra kollegor inom staden. Det finns ett stort intresse för cirkulärt byggande och vi provar oss fram tillsammans, säger Katrine Knatteröd.