Många aktiviteter och fler får sommarjobb. Göteborgs Stads gör en stor satsning på barn och unga i sommar. Det blir massor av aktiviteter i alla delar av Göteborg, fler ferieledare och fältassistenter. Dessutom får fler unga sommarjobb än förra året.

– Det är ett fantastiskt fint arbete som många verksamheter och föreningar bidrar till, utan deras medverkan hade vi inte klarat utmaningen, säger Sofia Gustafsson, enhetschef arbetsmarknad och vuxenutbildning.

500 fler sommarjobb

Sommaren närmar sig och drygt 6700 ungdomar har sökt sommarjobb inom staden. Av dem är hälften från årskurs nio och hälften från gymnasiet.

Arbetsmarknad och vuxenutbildning, Arbvux, är ansvarig för uppdraget och siktar på att erbjuda 4500 unga sommarjobb. Det är 500 fler än förra året. Drygt en tredjedel av platserna går till elever i årskurs 9 och resten till gymnasiet årskurs 1 och de flesta yrkeslinjer i årskurs 2.

 Eleverna i årskurs 9 får sommarjobb i två veckor och eleverna i gymnasiet får sommarjobb i tre veckor.  Den beräknade kostnaden för sommarjobben är 17 miljoner kronor. Den största delen av sommarjobben finns inom kommunala verksamheter och föreningar.

– Tillsammans kommer vi också att göra en förstärkt insats i höst genom att kunna erbjuda höstlovsjobb för gymnasieungdomar med 1000 platser. För att få en lika hantering av sommarjobben, i hela staden, kommer vi också att ta fram tydligare ramar för medverkan och ersättning, säger Sofia Gustafsson, enhetschef Arbetsmarknad och vuxenutbildning.

Roliga och smittsäkra sommaraktiviteter

Göteborgs Stad satsar även på att det ska finnas roliga aktiviteter i alla delar av staden i sommar och att det ska finnas något för alla barn och ungdomar. Spontanfotboll, badresor, bokprat, digital teckningsworkshop och singer-songwriterkurs är några exempel.

Flera förvaltningar satsar på att ordna sommarlovsaktiviteter. Staden har även fått statliga bidrag i år för att kunna ordna fler avgiftsfria och smittsäkra lovaktiviteter.

Föreningsstöd till aktiviteter

 Aktiviteter kommer också att ordnas av olika organisationer med stöd av Göteborgs Stad.  I år delar socialförvaltningarna genom socialnämnden Centrum ut 7,2 miljoner kronor i föreningsstöd till gratis sommarlovsaktiviteter och idrotts-och föreningsförvaltningen delar ut 4,4 miljoner kronor.

– Det här är en fin möjlighet för föreningar att bidra till att skapa roliga sommaraktiviteter samtidigt som de kan väcka intresse för nya fritidsaktiviteter för barn och unga. I förlängningen kan det också bidra till fler medlemmar till Göteborgs föreningsliv, säger Tobias Gröndahl, avdelningschef på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Fler fältare i Nordost

Socialförvaltningarna Centrum, Hisingen, Nordost och Sydväst har förstärkt sommarbemanningen med feriearbetare och unga ledare för att kunna erbjuda många olika smittsäkra aktiviteter. Fältgruppen City finns i centrala Göteborg i samverkan med Fryshuset och Räddningsmissionen. Under hela sommarlovet finns det också utökad fältverksamhet i Nordost.