Dubbelt så många i år. Inför sommaren 2018 mer än fördubblar Göterbogs Stad antalet kultursommarjobb för unga. Dessutom bli spelperioderna två istället för en. Ansökan öppnar den 1 mars.

‒ Det är viktigt att vi satsar på ungdomsjobb inom kulturens område och ger unga chansen att skaffa sig arbetslivserfarenhet i en hård bransch, säger Johan Westergren, projektledare på kulturförvaltningen.

Kultursommarjobb har funnits sedan 2010. Tanken är att erbjuda ett varierat kulturutbud för turister och göteborgare i stadens miljöer och samtidigt ge möjlighet för unga att delta i Göteborgs konst- och kulturliv på professionella villkor.

Förra året var antalet kultursommarjobb 80 stycken och inför sommaren 2018 kommer det att finnas 200 platser att söka för den som är mellan 16–20 år.

‒ Det finns så mycket kreativitet bland unga i Göteborg, därför känns det väldigt kul att kunna säga ja till fler.

Ny spelperiod
Även spelperioderna utökas och ligger nu förutom i juli, även under Göteborgs kulturkalas och Europride i augusti.

Hela staden ska finnas representerad bland dem som får kultursommarjobb. Det gäller även de konstnärliga uttrycken. Antagningsprocessen sker därför i samråd med konstnärliga coacher.

Det är Kulturförvaltningen och förvaltningen för Arbetsmarknad och vuxenutbildning som samarbetar för att fler gymnasieungdomar ska få sommarjobb inom kultur. Första ansökningsdagen till kultursommarjobb är den 1 mars.

4482_2.jpg
Joseph Jejelowo framträder på Kungsportsplatsen under kultursommarjobb 2017. Foto: Sidner Pierrou