Visas på Hela stadens galleri. Hundra konstverk av barn och unga från hela staden. På Kulturnatta, 25 oktober, är det invigning av den stora utställningen Ung konst, som finns på Millenieplatsen vid Stora teatern fram till januari.

– Det är väldigt unikt att man låter barn och unga ta så här stor plats i det offentliga rummet. Många har tolkningsföreträde inom konsten, vad som bör visas och inte visas. I den här utställningen är det våra barn och unga som bestämt vad de vill visa – vad som är viktigt, säger Frida Mälarborn Hoshino, konstlärare på Kulturskolan i stadsdelen Askim-Frölunda-Högsbo.

Ung konst, som projektet heter, är en del av Göteborgs 400-årsjubileum och görs i samarbete mellan Kulturskolan och Göteborg & Co. Konstverken visas i de hundra skärmar som tillhör Hela stadens galleri – ett mobilt galleri som används av stadens alla stadsdelsförvaltningar och kommer att leva fram till jubileumsåret 2021.

– Arbetet med Ung konst har pågått under våren 2019. Deltagarna kommer från hela staden, och heller inte bara från Kulturskolan. Vi har jobbat aktivt med att nå deltagare som vi i Kulturskolan har svårt att nå, så vi har samarbetat med olika föreningar i vissa områden.

Havet har inspirerat
Det konstnärliga arbetet har utgått från Göteborgs 400-årsjubileums tema ”Kunskap och upplysning”.

– I stadsdelen Västra Göteborg har man jobbat mycket med sin närmiljö och har åkt till havet för att hämta inspiration och material som de sedan byggde upp havsmiljöer av i en studio. I Angered jobbade de mycket med platser i stadsdelen och har byggt dräkter utifrån detta. Vissa stadsdelar har fått jobba helt fritt, säger Frida Mälarborn Hoshino.

Det är alltså inte enbart målningar som visas upp, utan det som finns på skärmarna i Millenieparken är fotografier av de olika konstverken.

– Det handlar om mer konceptuella verk. Jag tror endast att det är två rena målerier bland de hundra konstverken.

Såpbubbledisko på vernissagedagen
Vernissagedagen fredag 25 oktober blir en dag i två delar. Klockan 14–17 kan besökare tillverka en skulptur av tidningar och tejp. Från klockan 18 blir det visning av utställningen, musikunderhållning, invigningstal. Kvällen kommer att avslutas med ett såpbubbledisko.

– Besökarna kommer att få möta konstnärerna, kanske inte alla, men många.

Jubileumssatsningen har varit med och finansierat utställningen, som kommer att visas under tre månader, med en miljon.

7 500 barn och ungdomar går på Kulturskolan i Göteborgs Stad – där deltagarna får spela instrument, dansa, sjunga, måla, fotografera, filma och spela teater.

– Det är Sveriges näst största kultursatsning. Tyvärr finns det köer, men vi hoppas ändå väcka intresse hos en hel del nya genom Ung konst, säger Frida Mälarborn Hoshino.