Ny kartläggning i Göteborgs Stad. Bidrag och subventioner fördelas orättvist mellan olika idrotter och aktiviteter, enligt en kartläggning av idrotts- och föreningsförvaltningen. Inom fyra områden finns det stora skillnader. 

Över 570 föreningar och närmare 82 000 medlemskap för unga i åldern 7–25 år i Göteborg är grunden för den kartläggning som nu gjorts av idrotts- och föreningsförvaltningen.

Inom fyra områden märks stora skillnader i hur bidrag och subventioner fördelas:

  • Flickor får mindre ekonomiskt stöd än pojkar. 62 procent av föreningarnas aktivitetsrapportering avser pojkar och endast 38 procent flickor.
  • I vissa geografiska områden i Göteborg når det ekonomiska stödet bara 2 av 10 flickor – i andra områden i kommunen nås 8 av 10 flickor och 8 av 10 pojkar.
  • Yngre är mer aktiva än äldre. Föreningar har svårt att behålla unga när de kommer upp i tonåren. Vidare ses stora skillnader i aktivitetsgrad. Samtidigt som många slutar, så tränar och tävlar de som är kvar ofta väldigt intensivt.
  • Anläggningsstödet fördelas ojämnt. Föreningar som inte behöver vara i en kommunal idrottsanläggning och inte heller har egna anläggningskostnader får minst ekonomiskt stöd. Mest ekonomiskt stöd får verksamheter som bedriver sina aktiviteter i en kommunal anläggning, exempelvis ishockey och konståkning.

”Långt i från självklart hur dessa subventioner ska beräknas”

Med tanke på att pandemin påverkat Idrottssverige, har 2019 valts som år för jämförelsen.  Analyserna och slutsatserna i rapporten bygger på föreningarnas rapportering kring antal medlemmar, deras ålder och kön, samt Riksidrottsförbundets uppgifter. Dessutom har idrotts- och föreningsförvaltningens subventioner i form av lokaler och anläggningar räknats in.

– Det är långt ifrån självklart hur dessa subventioner ska beräknas, säger Gösta Malmryd, verksamhetsstrateg vid idrotts- och föreningsförvaltningen, som lett utredningsarbetet. Därför försöker vi redovisa vårt tillvägagångssätt så att läsaren kan bilda sig en egen uppfattning.

– Vidare är våra system inte anpassade för denna typ av rapportering, varför många medarbetare engagerats för omfattande manuella bearbetningar.

Skillnader kvarstår trots ändrade regler

Utredningen behandlar kontant stöd om cirka 70 miljoner kronor. Anläggningssubventionerna beräknas för 2019 till närmare 170 miljoner kronor.

Under åren 2020 och 2021 har reglerna för bidrag förändrats för att utjämna skillnader, förvaltningens bedömning är dock att stora skillnader kvarstår. Såväl aktivitetsbidrag som lokalbidrag har justerats till flickors fördel. Dessutom kompletteras det traditionella lokalbidraget med selektiva bidrag av exempelvis socioekonomiska skäl. Reglerna för investeringsbidrag har ändrats för att kunna prioritera verksamheter som kommunen inte har anläggningar för.

Vad som är rättvist eller inte när det gäller stöd till föreningslivet är i grunden en fråga för politikerna.  Idrotts- och föreningsnämnden bordlade frågan på sitt möte den 30 maj. Den kommer upp på nämndmötet den 20 juni.