En digital kväll med samtal, musik och poesi. Med anledning av den internationella dagen för avskaffandet av rasdiskriminering ordnar Stora Teatern en kväll för antirasism den 21 mars. Med hjälp av samtal, musik och poesi lyfts frågor kring rasism och arbetet för att skapa en mer inkluderande stad.

Rickard Stierna. Foto: Göran Stierna

Rickard Stierna, du är producent på Stora Teatern. Hur föddes idén till en kväll för antirasism?

− Sedan 2019 är Göteborgs Stad medlemmar i den europeiska koalitionen av städer mot rasism (ECCAR) och arbetar aktivt mot rasdiskriminering genom bland annat ett tiopunktsprogram. En kväll för antirasism är en del av det arbetet och ett sätt att uppmärksamma den internationella dagen för avskaffandet av rasdiskriminering.

Berätta om den dagen!

− Den instiftades 1966 av FN efter ett folkmord i Sydafrika 1960. Det skedde i Sharpville vid den första demonstrationen mot landets raspolitik. Polisen öppnade eld och dödade 69 människor. Den internationella dagen för avskaffandet av rasdiskriminering infördes för att hedra offren i Sharpville och alla andra som fallit offer för rasdiskriminering och fortfarande gör det.

Hur märks rasismen i dag i Göteborg?

− Vi är ju tyvärr en av Europas mest segregerade städer. Rasismen finns både i det lilla och det stora, i vardagen och strukturellt i samhället. Jag tror att väldigt många som inte själva drabbas av rasism är omedvetna om vilka strömningar som finns eller faktiskt förstår vad det innebär att leva utanför normen och vad man kan få utstå varje dag. På en global nivå kan vi också se att tonen har blivit mycket vassare med främlingsfientliga partier i flera europeiska länder.

Vad kommer en kväll för antirasism innehålla?

− Det blir musik av den kritikerrosade artisten Kristina Issa vars texter bland annat handlar om längtan att bli accepterad och om att sticka ut från normen. Det blir också dikter av och med den flerfaldigt prisade spoken word-poeten Sara Garibs och samtal mellan politikerna Nina Miskovsky (M) och Grith Fjeldmose (V) om hur man i meningsskiljaktigheten kan mötas i frågorna om människors lika värde.

− Inte minst ska Ernesto Escobar lotsa publiken genom kvällen. Han har drivit projektet Staden är din och kommer att prata om att våga ta sig utanför sitt eget stadsutrymme. Att våga åka till Angered eller Centrum, beroende på var dit stadsutrymme ligger. Att våga inta sin stad och träffa andra människor.

− Det blir också en film som Göteborgs Stad har gjort om fyra kvinnor och deras upplevelser av rasism.

Vad är dina förhoppningar inför kvällen?

− Att den som tittar får en upplevelse som både är njutbar och fungerar som en ögonöppnare. Den här kvällen får du möta människor som på olika sätt arbetar med eller fallit offer för rasism. Att höra deras historier tror jag kan både förfära, förvåna och uppröra. Rasism är en het potatis. Många tror att Sverige är ett jämlikt land och en social stormakt, men sanningen och verkligheten är helt annorlunda. Det behöver vi se, för att kunna stå upp för allas lika värde.