Klart i oktober. Ett omfattande underhållsarbete pågår just nu på Stora Teatern. Fasader, fönster och dörrar ska få ett lyft. Dessutom kommer skulpturerna, som finns på teaterns tak, att restaureras av en konservator.

Skulpturerna på Stora Teaterns tak är över 160 år gamla och har stått ute i väder och vind under lång tid. De fyra friskulpturerna ska nu restaureras av en konservator. Tre av dem är i original gjorda av bildhuggaren Carl Ahlborn, medan den fjärde är en kopia i betong.

Antika skulpturer som förebild

Skulpturerna föreställer fyra av de nio muserna ur den grekiska mytologin och deras förebilder är de antika statyer som Gustaf III tog hem från Italien 1784.

Under renoveringen kommer alla fasader putslagas, grundligt rengöras och målas om. Fönster och dörrar ska målas, plåtar underhålls och armaturer byts ut mot mer tidsenliga.

Göteborgs Stads fastighetsbolag Higab äger byggnaden. Underhållsarbetet beräknas vara klart i oktober 2021.