Lyfter eviga och svåra frågor. Hur känns det i kroppen när man saknar någon? Kan det vara bra att bråka ibland, och finns det olika sätt att bråka? Det är några av de frågor som barn och vuxna kan utforska tillsammans på Världskulturmuseet, bland berg, grottor och spännande skuggspel. Utställningen Tillsammans slår upp dörrarna lördag 21 november.

Att leva tillsammans med andra människor är underbart. Men också svårt. Det kan medföra att man blir missförstådd, sviken, lämnad. Men också starka känslor av gemenskap och bekräftelse. Om dessa stora frågor handlar Världskulturmuseets nya utställning Tillsammans.

47C4.jpg– Barn är väldigt kompetenta, och de kan och vill prata om de stora frågorna, säger Lena Stammarnäs, utställningsproducent.

Utställningen är uppbyggd kring ett landskap som inte riktigt går att överblicka när man kommer in, utan måste utforskas bit för bit. I de olika rummen går det att lyssna på talande föremål, härmdansa framför dansfilmer på stora skärmar eller krypa ner i en stor näversko. I en avdelning kan man prova olika sätt att vila eller sova tillsammans med andra.

Utformad i samarbete med barn och familjer
Utställningen är den största satsningen på barn sedan museet öppnade. Den har arbetats fram under två års tid, i samarbete med två barngrupper från förskolor och fritidshem samt sju familjer. Personalen som skapat utställningen har träffat barnen och familjerna med jämna mellanrum för att lyssna på önskemål och förslag, och för att höra vad de tycker är intressant.

Ett av utställningens sju teman handlar om att bråka. För det behöver man göra, konstaterar Lena Stammarnäs. Men det går att göra på olika sätt.

2DE0.jpg– Tanken är att vi måste träna på att bråka, så att vi kan bli sams igen,

I några små rum kan vuxna och barn gå in och lekbråka, utifrån ett spel med olika scenarier och roller. Vad blir det för skillnad om man bråkar på olika sätt? Vad händer till exempel om man är en haj som biter ifrån, eller en sköldpadda som bara går när det blir jobbigt?

Föremål från förr berättar om saknad
Ett annat rum handlar om sorg och separation. Här kan man ta del av föremål från olika tider som berättar om saknad, återförening och död. Det går också att skicka en hälsning till någon man saknar, genom att tända en lykta i ett träd.

– Tanken är att vi kan göra människor levande och närvarande en stund genom att prata om dem.

I utställningen finns totalt 1 000 föremål från Världskulturmuseets samlingar, som speglar frågeställningarna i de olika rummen.
– Det var inte svårt att hitta berättelser i våra samlingar om de ämnen som barn är upptagna av idag, för det är saker som alltid har varit viktiga. Att få vara med, att bli bekräftad och ha bra relationer, eller att bråka och stå upp för saker som man tycker är viktiga.

Tillgänglig för alla
Målsättningen har varit att göra utställningen tillgänglig för alla. Små barn som nyss lärt sig stå kan hålla sig i låga räcken för att kunna titta noga på föremålen. Landskapet är uppbyggt för att vara intressant även från en rullstol. Och för att underlätta för dem som har svårt att läsa går många av texterna i utställningen att ta till sig via talsyntes.

Även om utställningen i första hand är gjord för barn finns det mycket spännande även för vuxna, lovar Lena Stammarnäs.

– Inte minst kan de få ägna sig åt det mycket allvarliga att leka. Det är ju ett fantastiskt sätt att bygga relationer och prova roller. De kan också få chans att vara här och nu, att lägga undan mobilerna och utforska något okänt tillsammans med sina barn.

Utställningen öppnar lördag 21 november med bland annat dansuppvisning av Twisted feet och en konsert med Bröderna Lindgren.

7A1E_2.jpg