Visas från 12 mars. Barbro Östlihns monumentala måleri från 1960- och 70-talets New York är en av nyheterna på Göteborgs Konstmuseum nästa år. 2022 bjuder även på videokonst från museets samling och 1800-talsmåleri av Albert Edelfelt.

Barbro Östlihns (1930–1995) konstnärskap är ett av de mest intressanta i den svenska efterkrigstidens konst, och 2019 köpte Göteborgs konstmuseum in målningen Royal pavillion. Den finns med bland det 40-tal av hennes storskaliga målningar som för första gången nu visas i Göteborg mellan 12 mars och 25 september.

Under våren, närmare bestämt 23 april, öppnar även en utställning med videokonst ur museets samling. Bland verken finns konstnärskap med aktivistisk agenda och samhällskritiskt fokus.

Utlånad van Gogh-målning kommer tillbaka

I oktober öppnar en stor utställning som ger en bred introduktion till Albert Edelfelt, en av Finlands mest älskade och välkända konstnärer.

Annat som händer på Konstmuseet under året är att Vincent van Goghs Olivskog, Saint-Rémy, som varit utlånad till ett internationellt forsknings- och utställningsprojekt i USA och Holland, återvänder till museet under sommaren 2022. I december visar konstmuseet verk av mottagare av Stenastiftelsens kulturstipendium 2022 inom bild och form.