Hållbar gatufest på söndag. Stor loppmarknad, mingel och musik, tipsrunda och fika – söndagen den 28:e laddar hela Gamlestaden för fest i hållbarhetens tecken. Gamlestadsgalej är tänkt att bli en återkommande tradition som slår vakt om stadsdelens speciella karaktär: familjärt, öppet och tolerant.

– Det började med att jag hörde önskemål om en loppmarknad från flera olika håll. I början av juni samlades vi och började prata ihop oss – och nu är det nära, säger Lena Molund Tunborn som är projektledare för föreningen Fastighetsägare i Gamlestaden.

På kort tid har arrangörerna -Fastighetsägare i Gamlestaden, Bostads AB Poseidon, Hyresgästföreningen och frivilliga från olika håll – lyckats trumma ihop ett program som man hoppas ska locka såväl Gamlestadsbor som nyfikna och festsugna besökare från andra stadsdelar.

Hållbarheten central
I fokus står hållbarhet – om loppisutbudet representerar materiell hållbarhet så utgör gamlestadsbornas omtanke om varandra den sociala hållbarheten.
Festområdet ramas in av Holländareplatsen, Holländaregatan, Lars Kaggsgatan och före detta parkleken Braxen.

På Holländareplatsen byggs i veckan en scen varifrån en rad lokala artister kommer att underhålla. Gamlestadsbon Dembo Jatta, som just fått ta emot östra Göteborgs kulturpris, är bara en av dem.

– Vi vill knyta ihop området från Holländareplatsen till Braxen och kommer att arrangera en tipsrunda, bjuda på musik och fika – allt i hållbarhetens tecken, säger Lena Molund Tunbom.

Alla får vara med
Loppmarknader är populär evenemang varhelst de dyker upp – med säkerhet kommer det breda utbudet att locka mycket folk även till Gamlestadsgalejan. Alla som vill vara med och sälja är välkomna att ställa upp sitt bord efter anvisning från de gröntröjade guider som cirkulerar i området.

Från klockan 11 till 16 flödar kommersen och när festen går mot sitt slut kommer ungdomar från KFUK-KFUM att ta hand om det som lämnas kvar – inget ska förfaras.

En lång rad representanter från stadens förvaltningar finns på plats för att dela med sig av information av olika slag. Politiker, Nylöse församling och flera andra organisationer tar också chansen att möta upp på det allra första Gamlestadsgalej.