Program ska stärka föreningslivet. Många föreningar har utmaningar i att rekrytera ledare. Genom ett initiativ från idrotts- och föreningsförvaltningen startar en ny ledarutbildning som ska intressera fler unga att bli ledare samt vilja vara kvar i sitt uppdrag. I dagarna startade Unga ledarprogrammet 2023 med rekordmånga deltagare.  

Fredrik Ahlstrand är verksamhetsutvecklare på idrotts- och föreningsförvaltningen.

– Vi har precis haft uppstartsträff med Unga ledarprogrammet och i år deltar 154 unga ledare från 61 olika föreningar. Det är en ökning med 50 procent jämfört med förra året när utbildningen startade. Ungdomarna är från hela Göteborg och allt från stora fotbollsföreningar till mindre kampsportsföreningar och kulturföreningar deltar, säger Fredrik Ahlstrand, verksamhetsutvecklare på avdelning Föreningsstöd.

Programmet vänder sig till unga ledare i 15–20 årsåldern och erbjuder tränar- och ledarutbildning samtidigt som deras förening får stöd med att utveckla en plan för att kunna engagera fler ledare. Programmet varvar teori och praktik genom olika utbildningsinsatser och återkommande uppdrag i en förening.

Ska föra vidare kulturen

Förutom att motverka ledarbristen inom föreningslivet är målsättningen med utbildningen att stärka föreningskulturen.

– Föreningslivets kultur är något som går i arv mellan generationer, men den erfarenheten finns inte i alla delar av Göteborg för att kunna skickas vidare till nya generationer. Med Unga ledarprogrammet hoppas vi kunna introducera fler till ledarrollen i föreningslivet. I förlängningen handlar det om att stärka allas rätt och möjlighet till ideell idrott där vi bor.

Under utbildningen får de unga ledarna ersättning om de deltar på alla utbildningstillfällen och leder en grupp i aktivitet.

– Vi vill pröva om ledararvode kan vara en väg att använda för att motverka ledarbristen, säger Fredrik Ahlstrand.

Han berättar att unga människor är en outforskad grupp som ledare. Traditionellt sett är en ledare inom föreningslivet en förälder.

– Unga människor är en outnyttjad ledarreaurs. Det är också en erfarenhet som kan vara mycket värdefull för en ung person. Ledarrollen ger en möjlighet att utvecklas, få kompetens, ta ansvar och bygga viktiga relationer och gemenskap med andra ledare.

Status att vara ledare

– Förhoppningsvis kan utbildningen bidra till att bygga en ledarkultur som är intressant och roligt att vara i. Det ska vara attraktivt att vara ledare, säger Fredrik Ahlstrand.

Unga ledarprogrammet är ett initiativ från Göteborgs Stad och där RF-SISU har det huvudsakliga ansvaret för att driva programmets utbildningsinsatser. Kravet på föreningarna som deltar är att de ska vara aktivitetsbidragsgodkända (länk).