Förslag på nya bad och omfattande renoveringar. Slitna simhallar och trångt i bassängerna. Det är bakgrunden till strategin för de kommunala baden som godkändes av idrotts- och föreningsnämnden i måndags. Förslaget innebär fler nya simhallar och omfattande renoveringar av de bad som bevaras, investeringar för 2,5 miljarder de kommande 20 åren.

Strategin för simhallarna lämnas nu över till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för beslut om hur mycket pengar som ska satsas, och om hela eller delar av förslaget ska genomföras.

Renovering, utbyggnad och ersättning
– Om hela förslaget blir verklighet innebär det att Göteborg de kommande tjugo åren får dubbelt så stor bassängkapacitet som i dag. Med tanke på befolkningsökningen är det vad som krävs för att nå stadens mål när det gäller simkunnighet, folkhälsa, tillgänglighet och den organiserade idrottens förutsättningar, säger Gösta Malmryd, avdelningschef för planering och utredning på idrotts- och föreningsförvaltningen.

Om alla satsningar i förslaget genomförs innebär det en kostnad på uppskattningsvis 2,5 miljarder under en 20-årsperiod. Vissa är tänkta att förverkligas inom några år, andra ligger 20 år framåt i tiden. Huvuddelen av kostnaderna gäller renovering, utbyggnad och ersättning av befintliga simhallar.

”Redan idag är det trångt i simhallarna”
– Förslaget innebär ju ganska häftiga investeringar, men det ska ses mot bakgrund av det mycket omfattandet uppdrag vi fått från kommunstyrelsen. Vi har bland annat tagit hänsyn till beslutet om att barn, unga och pensionärer nu går in gratis och simskolestrategin med målet att alla barn i Göteborg ska erbjudas gratis simskola från och med hösten 2017. Redan i dag är det trångt i simhallarna och befolkningen ökar hela tiden.

Om hela förslaget genomförs innebär det sammanfattningsvis att det år 2035 kommer finnas tre typer av simhallar i Göteborg: en större, central, simhall godkänd för mästerskap, tre stora simhallar placerade på/i Hisingen, Nordost respektive Väster, samt en eller flera mindre simhallar. Målet är att så många göteborgare som möjligt ska ha ett rimligt avstånd till en simhall.

Långsiktigt billigare att bygga nytt
Den tekniska livslängden för en simhall är 30 till 50 år, sedan börjar renoveringsbehovet bli så stort att det långsiktigt är billigare att bygga nytt.

– Göteborg har precis som många andra platser i Sverige mycket slitna simhallar. De äldsta delarna av Valhallabadet är till exempel byggda 1956 och Askims simhall byggdes 1971.