Koncept för meningsfull fritid. Fler ska idrotta och få en rolig och meningsfull fritid. Nu inspirerar Street Games Göteborg beslutsfattare från hela landet. Under onsdagen är det prova på-evenemang i Angered.

Genom evenemang och året-runt aktiviteter för unga och vuxna samarbetar Västra Götalands Idrottsförbund/Sisu Idrottsutbildarna med föreningar, fritidsgårdar och andra organisationer i sju olika stadsdelar runt om i Göteborg.

Motverka segregation
Under onsdag 25 april kommer beslutsfattare, utbildare och projektledare från Riksidrottsförbundet och den så kallade Storstadssatsningen se och höra hur Street Games fungerar i praktiken.

Riksidrottsförbundet gör en satsning på utsatta områden i storstäderna (Storstadssatsningen) för att utveckla verksamheten och samtidigt snabba på inkludering av nyanlända och motverka segregation.

– Vi ska presentera konceptet och förhoppningsvis inspirera andra till att göra liknande satsningar och projekt i socioekonomiskt utsatta platser även i andra städer, säger Ari Amin, samordnare hos Västra Götalands Idrottsförbund, som håller i Street Games Göteborg.

Hållbara aktiviteter
Aktiviteterna innefattar bland annat workshops och teoretisk genomgång kring Street Games värdegrunder och verksamhet på Angered Arena. Besökarna får själva provar på ett Street Games i miniformat vid Gröna Ytan i Angered. Det är alltid helt gratis att vara med.

– De som är med kommer att få prova på flera olika hållbara aktiviteter, som vi kallar det. Hållbara aktiviteter är sånt som deltagarna ska kunna fortsätta med även efter Street Games. Vi arbetar uppsökande med föreningar i de områden där vi är och erbjuder dem att vara med.

Numera är Göteborgs Stad med som samarbetspartner och genom kommunen erbjuds – utöver idrottsevenemang – också kulturaktiviteter under Street Games. I sommar finns Street Games Göteborg på flera olika platser i staden. Och nytt för i år är att konceptet är med under Kulturkalaset.

– Vi riktar oss till alla mellan noll och 110 år. Vi försöker att hitta någonting för alla. Just i år satsar vi på att försöka få med pensionärer. Vi når ut väldigt bra till ungdomar mellan sju och 15 år, men de äldre vill vi nå ut ännu bättre till. Vi lägger extra resurser på att hitta och erbjuda fler aktiviteter för de äldre. Tanken är att du som ung ska kunna komma dit med din närmaste familj, mormor och morfar eller så.

4890.jpg

Foto: Västra Götalands Idrottsförbund