Ska vara lätt att ta sig dit. Det blir Styr- & Ställ-cyklar vid fler badplatser i Göteborg i år och även vid större knutpunkter.

“Det ska vara enkelt att ta sig till och från badet”, säger Emma Edvardsson, planeringsledare på trafikkontoret, Göteborgs Stad.

Under sommaren görs en satsning på fler Styr & Ställ-stationer. Från 1 juni till 31 augusti kommer det att finnas cyklar vid sex badplatser och tre knutpunkter (se faktaruta).

-Vi har satt ut stationer vid ett antal badplatser men också stationer vid större knutpunkter, för att det ska gå att ta kollektivtrafik dit och cykel sista biten till badplatsen.

Två nya badplatser

Första året, 2020, fanns det stationer vid Saltholmen och Delsjöbadet. Förra året, 2021, utökades det med stationer vid Askimsbadet och Härlanda tjärn. Nya badplatser för i år är Näsetbadet och Ganlet.

-Vi har haft ett samarbete med park- och naturförvaltningen för att identifiera vilka badplatser vi ska satsa på. De som är populärast är Saltholmen och Delsjöbadet.

Den som vill använda Styr & Ställ-cyklar kan köpa ett månadskort eller ett årskort.

-De första 60 minuterna på varje påbörjad resa ingår, det kan man ta sig ganska långt på, säger Emma Edvardsson.

Kortet köper du i appen, på webben eller genom att ringa kundjänsten på Nextbike. Det går även att köpa enkelbiljetter i appen. Mer information finns på Styr & Ställs hemsida, länk finns nedan.