Ritningar dras upp, material samlas in och byggjobbet fördelas. Förra sommarens succé med kojbyggen för sommarlovslediga mellanstadieelever tar nu ny sats - i år på ännu fler platser."Det gick så bra förra året att alla ville fortsätta. Många av barnen undrade om de kunde anmäla sig genast", säger Mania Teimouri som är arkitekturpedagog på kulturförvaltningen.

Förutom en arkitekt kommer även en så kallad landartkonstnär att finnas med i sommarens kojprojekt. Konstnären är särskilt inriktad på att fånga upp platsens naturliga förutsättningar och dess material.

Bygger av det som finns på platsen

– Vi fraktar inte virke eller material till byggplatserna. Vi tar av det som finns. Ibland har park- och naturförvaltningen lämnat kvar grenar och ris till oss när de varit och rensat i skogen, säger Mania Teimouri och fortsätter:

– Därför kan en koja som byggts vid Välen, med vass som viktigaste virke, skilja sig rejält från en koja byggd i Stora Torp där det finns kraftigare träd.

Arkitekturtänkandet förs in tidigt i byggprocessen. Funderingar om platsens förutsättningar, material och konstruktioner tecknas ned på papper och omvandlas till en skiss.

Vill se likheterna mellan koja och hus

– Sedan kollar vi och jämför. Hur gick det? Varför blev det så här? Det handlar ju också om att försöka se likheterna mellan koja och hus och den process som leder fram till den färdiga kojan, säger Mania Teimouri.

Utöver utmaningen att planera ett kojbygge blir projektet ett sätt för lite äldre ungdomar ta ansvar i en ledarroll. Kojbyggandet vänder sig till mellanstadieelever, men den kojbyggare som sedan förra sommaren hunnit börja på högstadiet kan kanske i år istället bidra med sin erfarenhet och vara med som unga ledare.

– Ute i stadsdelarna finns det ledarutbildningar för ungdomar – det här skulle kunna vara ett tillfälle för dem också, säger Mania Teimouri.

Barnen i Biskopsgården har underhållit sina kojor

Förra sommarens kojor fick stå kvar, men några av dem har rasat ihop och plockats undan. I Biskopsgården har kojorna underhållits av barn i området barn som sedan själva också byggt nya kojor.

– Och i Stora Torp, där vi byggde lite kraftigare kojor, står de också kvar, säger Mania Teimouri.

På varje kojprojekt finns det plats för ungefär 25 byggare.

49FE.jpg

Foto: Pihla Meskanen/Arkki

2616