Fotboll minus huliganer. Hur blir Göteborg en förebild för positiv supporterkultur? Det är frågan som ska bevaras i en framtidsverkstad 15-16 november. Både supporterpolis, Svenska fotbollsförbundet, fotbollsklubbar, fältassistenter och Västtrafik ska fundera över frågan tillsammans.

Framtidsverkstaden arrangeras av ungdomsenheten och Ung & trygg inom social resursförvalting. När fotbollssupportrarna förvandlas till huliganer sprider sig rädslan i och kring arenan. I Göteborg har det förekommit läktarbråk vid matcher och så sent som i augusti drabbade ett par hundra fotbollssupportrar samman i centrala Göteborg.

Nu tar Göteborg ett samlat grepp i frågan och bjuder in till framtidsverkstad, en form av workshop där deltagarna diskuterar frågan ur olika perspektiv för att hitta lösningar.

Samarbete med klubbar och polis
– Vi har ett brett angreppssätt. Det handlar inte bara om säkerhet och trygghet, utan också om att förhindra att ungdomar dras in i bråken, säger Maria Lundgren Dellgran, förändringsledare på Ung & trygg.

Det är ungdomsenheten och Ung & trygg inom social resursförvaltning som fått i uppdrag av idrotts- och föreningsnämnden att samla de parter som kommer i kontakt med supporterkulturen.

– Sedan ungefär ett år tillbaka har vi haft ett samarbete mellan klubbar, supporterpolis och fältassistenter. Nu breddar och fördjupar vi samarbetet ytterligare, säger Maria Lundgren Dellgran.

Göteborg i framkant
En rad representanter från Göteborgs stads olika verksamheter deltar – Gotevent, idrotts- och föreningsförvaltningen, SDF Centrum, fältassistenter, tillståndsenheten och trafikkontoret. Bland klubbarna märks IFK, Gais, Öis, Häcken och Frölunda hockey.

– Från Stockholm kommer ett par representanter från Svenska fotbollsförbundet och länsstyrelsens nationella samordnare för arbetet med att motverka våld i samband med matcher. Där är man nyfiken på hur Göteborg arbetar. Vi ligger lite före övriga delar av landet när det gäller att fånga upp ungdomar på väg in i den här typen av negativ supporterkultur, säger Maria Lundgren Dellgran.

Handlingsplan ska tas fram
Framtidsverkstaden inleds med att problemen ringas in. Därefter går man in i en visionsfas – hur ser drömscenariot ut?

– Andra och sista dagen fokuserar vi på att ta fram en konkret handlingsplan. Hur gör vi för att skapa en positiv supporterkultur? Tanken är också att dagarna ska resultera i nya samarbeten, säger Maria Lundgren Dellgran.