På onsdagen, exakt 90 år efter att s/s Titanic, lämnade Southampton för sin jungfruresa över Atlanten, slår Sjöfartsmuseet upp portarna för utställningen Breven från Titanic. 123 svenskar fanns ombord på Titanic när den gick under. 34 av dessa överlevde. Utställningen är uppbyggd kring brev, sända från dessa passagerare till familj och vänner i Sverige och Amerika.

Breven är unika dokument som innehåller längtan till nära och kära, planer för framtiden, beskrivningar av umbäranden och lycka.

Statistiska siffror över levande och döda får här ansikten och livsöden träder fram. Här kan du ta del om den märkliga berättelsen om Gerda Lindells vigselring som återbördades till Sverige efter hennes tragiska död. Eller läsa Carl Olof Janssons brev då han räddats och kommit ombord på fartyget Carpathia.

Utvidgad utställning

Sjöfartsmuseet har utvidgat utställningen genom att skapa en ny del med särskild fokus på emigrationen från Västsverige och Titanic. Här presenteras Calypso, den anslutningsbåt från Göteborg som fraktade flera av de svenskar som reste med Titanic.

I ett porträttgalleri presenteras dessutom de västsvenskar som reste med Titanic. Tillexempel August Sigfrid Carlsson från Tvååker i Halland, som aldrig återförenades med sin hustru och två små barn.

Utställningen Breven från Titanic är producerad av Postmuseum i Stockholm.