Information och teater. I morgon lördag 7 oktober bjuder Göteborgs Stads Sverigefinska råd in alla med finska rötter till en Sverigefinsk eftermiddag på Stadsbiblioteket. Här bjuds på mingel, information och barnteater.

Eftermiddagen börjar med ett öppet möte där tjänstepersoner från staden tillsammans med Göteborgs Stads sverigefinska råd presenterar sig själva och berättar om stadens arbete för den sverigefinska minoriteten.

– Huvudsyftet med dagen är att skapa en dialog mellan det sverigefinska rådet och medborgarna. Så den första timmen består av en presentation av rådet, vad vi har gjort under året och vad som kommer hända framöver, säger Maria Balaban, planeringsledare på stadsledningskontoret.

Vad kommer ni lyfta fram särskilt i år?
– Vi kommer prata om våra remisser och om Göteborgsförslaget gällande tvåspråkig skolgång. Hisingen kommer på olika sätt samordna stadsdelarnas arbete för hela staden. Det pågår också en nationell utredning om tvåspråkighet där vi kommer att ha ett informationsmöte torsdag den 12 oktober, på Stadsbibliotekets trappscen. Det här är en jätteviktig fråga för minoriteten.

Maria Balaban vill också lyfta fram att alla har möjlighet att påverka Sverigefinska rådets arbete.

– Vi har öppet möte en gång om året, men du kan alltid vara med och påverka genom att anmäla dig till någon av de tre referensgrupper som samarbetar med rådet.

Fritt inträde
Den Sverigefinska eftermiddagen avslutas med mingel, en frågestund och barnteaterföreställningen Uusiteteattteri (Vilket kalas), rekommenderad från sju år.

– Finland firar ju hundra år i år och det här är en föreställning om självständigheten, säger Maria Balaban.

Eftermiddagen är kostnadsfri och hålls i Stadsbibliotekets hörsal klockan 13-16.