Dockteater, mingel och information. Lördag 13 oktober bjuder sverigefinska rådet in till ruotsinsuomalainen iltapäivä – sverigefinsk eftermiddag – på Stadsbiblioteket. Ett bra tillfälle att lära sig mer om hur Göteborgs Stad jobbar med frågor kopplade till finskspråkighet eller bara ta en kopp kaffe och titta på dockteater på finska.

– På samma sätt som i majoritetssamhället är det väldigt få sverigefinnar som är med i föreningar eller engagerade på andra sätt. Men de som är passiva har lika stora behov som de aktiva. Särskilt andra och tredje generationens sverigefinnar är svåra att nå, så vi försöker nå ut olika vägar, säger Martti Koivistoinen, som sitter i Göteborgs Stads sverigefinska råd som representant för föreningen Sverigefinsk samarbetskommitté i Göteborg.

En av vägarna som rådet går för att nå ut till en större grupp finskspråkiga göteborgare är via öppna möten. Som exempelvis denna eftermiddag på Stadsbiblioteket. Förutom fika och underhållning kommer det nämligen finnas goda möjligheter att lära sig mer om hur rådet och Göteborgs Stad arbetar med de sverigefinska frågorna. Sverigefinska rådet har ingen makt utan är ett forum för samråd och utbyte av information mellan representanter för den finska minoriteten i Göteborg och kommunledningen.

Rätt till service på finska
I och med att Göteborg är finskt förvaltningsområde har stadens finskspråkiga befolkning rätt till en del kommunal service, som förskola, äldreomsorg och kontakt med kommunen, på finska.

– Sedan Göteborg blev förvaltningsområde år 2011 har vi sett ett ökat intresse för de här frågorna. I början var förväntningarna kanske lite för stora, och det har varit toppar och bottnar vad gäller tillit om vad vi kan åstadkomma. Men vi försöker säga att det går framåt, men långsamt, säger Martti Koivistoinen.

Vill ha Sverigefinskt centrum
En av de frågor som sverigefinska rådet driver just nu handlar om att etablera ett informations- och kulturcentrum i Göteborg. Förebilden är det romska informations- och kulturcentrumet Romano Center i Väst.

– Vi ser samma intresse som den romska minoriteten och har lämnat in ett förslag till kommunstyrelsen om att etablera ett centrum. En annan viktig fråga vi driver är att vi vill att kommunen ska erbjuda finskspråkig hemtjänst, säger Martti Koivistoinen.