Liseberg och sex andra stora nöjesparker bildade på torsdagen Svenska nöjesparksföreningen. Ett av syftena med föreningen är att visa vilken stor betydelse parkerna har för jobben och ekonomin.

De sju medlemsföretagen omsätter sammanlagt 1,6 miljarder kronor och sysselsätter mer än 5.000 personer.

Tillsammans tar de emot sju miljoner besökare årligen, genererar miljarder i turistintäkter och kommer i år att investera nära 350 miljoner i anläggningarna.

Lisebergs vd Mats Wedin valdes till föreningens förste ordförande.

1418.jpg

Foto: Carin Smederöd