Ett 20-tal tillfälliga mötesplatser i stan. Konceptet Ta plats återkommer i Göteborgs stadsrum under sommarhalvåret. På Kungsgatan finns redan flera tillfälliga sittplatser. Övriga platser ska vara färdiga vid månadsskiftet. En av nyheterna är att sommartorget på Stigbergstorget får en markmålning som ska göra platsen extra härlig att vara på.

Varje år förvandlas ett antal platser runt om i staden till sommarplatser där man kan vila, umgås och röra sig till fots. Konceptet heter Ta Plats och innebär att befintlig miljö omvandlas till mötesplatser genom effektiva och nyskapande lösningar.

– I år blir det ett 20-tal platser. Vi upprepar ganska mycket men det finns några nya inslag, säger Louise Lendas, projektledare Tillfälligt platsskapande, stadsmiljöförvaltningen, Göteborgs Stad.

Playa Stenpiren återkommer

Playa Stenpiren är en favorit som återkommer. Louise Lendas lyfter fram den som ett bra exempel på en plats som väntar på att bli något annat men som under tiden kan vara en trevlig plats.

– Göteborg växer. Vi har den ytan vi har, men våra behov förändras och vi vill se till att det finns plats för gående, lek, skugga, aktivitet, umgänge och vila i staden. Behovet skiftar under år och säsong. Vi tittar på hur vi kan använda gaturummet lite mer flexibelt. Vi testar oss fram och samverkar bland annat med med fastighetsägare, föreningar och näringsidkare.

Cykelparkeringar och markmålning på Stigbergstorget

I år blir det en extra satsning på Stigbergstorget. Den plats som är en parkeringsyta på vintern görs om till ett sommartorg i år igen.

– Vi har satsat på en markmålning för att få till något extra i ett samverkansprojekt tillsammans med Sätt färg på Göteborg och en lokal konstnär. Det blir även fler cykelparkeringar. Vi hoppas det ska höja platsen ännu mer, så att det blir den naturliga mötesplats som vi strävar efter.

Brahegatan förändras

Andra och Tredje Långgatan förvandlas till sommargågator precis som förra året. Likaså Teatergatan. Brahegatan i Gamlestaden var en nyhet i Ta Plats förra sommaren. Den återkommer men något förändrad.

– Det blir en sommargata igen men i år har vi bestämt att vi kommer att satsa mer på den ena delen av gatan. Vi har återigen med alla våra planteringsmoduler och sittmoduler som är specifikt framtagna för Brahegatan, säger Louise Lendas.

Foto: Louise Lendas