Aktiviteter för meningsfull fritid. Hallå där Ida Lassinantti, koordinator för Lights on på Ryaskolan. Ni har anordnat evenemanget Hang out med Fryshuset på skolgården – hur gick det?

Ida Lassinantti, koordinator för Lights on på Ryaskolan.

– Det här var det första eventet inom Lights on där vi samverkade med Fryshuset, och det var väldigt lyckat. Det var fullt ös med många glada barn som deltog i aktiviteterna. Vi fick kanonbra väder och kunde genomföra eftermiddagen ute som planerat.

Vad hände under evenemanget?

– Vi hade en talangtävling där eleverna fick vara med på eget initiativ. Det bjöds på dans, sång och trix med fotboll. Vi hade även en station där man kunde trycka sin egen t-shirt och man kunde testa på VR, vilket var väldigt populärt. Skolans egen trumgrupp Ryabeats och en dansgrupp uppträdde också. Det fanns något för alla.

Blir det fler Hang out?

– Vi har inte planerat in fler Hang-outs men fortsatt samarbete med Fryshuset blir det absolut.

Vad handlar Lights on om, och vad är syftet?

– Lights on, Skola som arena eller Skola mitt i byn – kärt barn har många namn och finns på 20 skolor inom Göteborgs Stad. Arbetet utförs av en processledare eller koordinator på plats. Vi har också god samverkan skolorna emellan och träffas regelbundet för att utveckla och driva arbetet på framåt.

– Jag tror att det långsiktiga tänket och den grundläggande samverkan inom Lights on mellan grundskola, socialtjänst och AB Framtiden kan bidra till stor skillnad för många av barnen i närområdet. Syftet är att skapa aktiviteter och sammanhang som bidrar till att fler klarar sin skolgång och får en meningsfull fritid i en trygg miljö.

Hur görs det?

– Genom att vi öppnar upp skolans lokaler före och efter skoltid och bjuder in aktörer som håller i kostnadsfria aktiviteter för barn, unga och vårdnadshavare. Med hjälp av barnen planerar vi aktiviteter utifrån de intressen och behov som finns. Detta görs genom dialog, via elevråd och andra sätt där vi kan fånga upp barnens röster.

Vad händer framöver?

– Förutom de aktiviteter som regelbundet sker varje vecka på Ryaskolan blir nästa evenemang ett öppet hus den 10 juni med aktörer som är verksamma i Biskopsgården under sommarlovet. Dessa aktörer bidrar med olika kostnadsfria aktiviteter för våra barn och boende i sommar. Det ser vi fram emot mycket. Vi håller även på att planera in höstens aktiviteter där vi förhoppningsvis kan bjuda på mycket roligt för hela familjen. Olika former av fysisk aktivitet för barnen och dialogkvällar för vårdnadshavare är två exempel.