Värdefulla erfarenheter. Sedan 2009 har unga Göteborgsvolontärer engagerats i 15-25 Värdskapet som en resurs vid stora evenemang i staden. Nu byter man namn till Team Göteborg – evenemangsvärdar, och förstärker med ytterligare 160 medlemmar.

Under fyra år har hundratatals unga göteborgare tagit chansen att bli delaktiga i något av de många stora evenemang som årligen arrangeras i Göteborg.

– Det började en gång i tiden med Göteborgskalaset och har utvecklats till att omfatta många fler stora begivenheter, säger Sarah Marting som är projektledare för Team Göteborg.

25-årsgränsen tas bort
I sommar utgör dam-EM i fotboll den stora händelsen men volontärerna kommer bland annat också att finnas med på det årligen återkommande kulturkalaset, West Pride och Göteborgs Aeroshow.

Redan i början av mars arrangeras inomhus-EM i friidrott i Scandinavium. Då finns också Team Göteborgs erfarna volontärer med i funktionärstaben.

– Fast till dess hinner inte vinterns nya volontärer vara utbildade och klara, säger Sarah Marting.

Team Göteborg vill utöka sin nuvarande stab om 240 volontärer med ytterligare 160 medlemmar och söker nu fler intresserade. Den gamla övre åldersgränsen på 25 år har tagits bort.

Utbildning i april
– Vi vill bredda målgruppen så att även de som fyllt 25 ska kunna få vara med. Det kan till exempel vara någon som läser en eventutbildning, eller kanske någon som är nyinflyttad och gärna vill ingå i ett nätverk – men projektet riktar sig fortfarande främst till unga, betonar Sarah Marting.

Fram till den sista februari kan man anmäla sitt intresse via webben. I mitten av mars räknar Team Göteborg med att kunna lämna besked och i början av april väntar sedan en utbildningshelg för de 160 som blir uttagna. Weekendkursen ger bland annat inblickar i evenemangskunskap, säkerhet, hjärt- och lungräddning, service och bemötande.

Utöver introduktionsutbildningen erbjuds senare också föreläsningar och andra utbildningsinsatser som på sikt kan komma att utgöra en bra början på ett c/v.

Volontärerna erbjuds ingen ekonomisk ersättning, men får utöver utbildning och arbetslivserfarenheter också kontakter som kan leda vidare till andra uppdrag.