Sedan årsskiftet är Ted Hesselbom ny chef för Röhsska museet. På tisdag den 13 februari presenterar han sig för allmänheten och ger en föreläsning om sina framtidsvisioner. Rubriken är "Design, slöjd, form eller konsthantverk?".

– Jag ska prata om vad jag kan tillföra museet för att förflytta det in i framtiden. Min något annorlunda bakgrund inom näringsliv och marknadsföring gör att jag har ett utifrånperspektiv och kan se saker på ett nytt sätt, säger nytillträdde chefen Ted Hesselbom.

Vill nå bredare publik

Dels vill han förbättra museets ekonomi, dels vill han arbeta med uppdraget att bredda publiken och nå ut till de göteborgare som inte redan i dag besöker museet.

– I stället för stora, allmänna utställningar vill jag ha många, olika nischade verksamheter. Vi måste göra saker för olika grupper – barnfamiljer, pappor, singlar, homosexuella, hörselskadade eller kurder – och synliggöra oss för de mindre grupper som människor tillhör.

Han säger att han tror att museerna måste förändras i takt med tiden för att överleva.

– Vi måste bli en angelägenhet för fler för att bevisa vårt existensberättigande.

Fotnot:
Ted Hesselboms föreläsning äger rum i Röhsska museets auditorium klockan 18.00, pris 60 kronor. De som har museernas årskort, är under 20 år eller är design-, konst- eller arkitekturstuderande går in för halva priset.