Kan vara från Göteborgs tidigaste hus. Ett 40-tal gropar har grävts upp inne i Börskvarterets byggnader. Allt som ett led i den arkeologiska förundersökning som krävs för att få sätta igång med grundförstärkningen i området. Några av fynden kan vara rester från staden Göteborgs tidigaste hus.

De byggnader som nu undersöks av arkeologer är Börsen, Stadshuset, Wenngrenska huset och Strömska huset. Alla är delar av det gamla kvarteret Högvakten.

Börskvarteret
− Hela kvarteret måste grundförstärkas eftersom vi har sättningsskador i husen. Området är fornminnesskyddat och då krävs samtidigt en arkeologisk undersökning, säger projektledare Svante Thun på Higab.

I ett första skede, förundersökningen, har ett 40-tal hål grävts upp inne i husen.

− Vi vill riva så lite som möjligt, så vi har tagit upp hål i golven på flera ställen. Där gräver vi med minigrävare så djupt som arkeologerna vill. Oftast ett par meter för att komma ner till marken som fanns 1621, när Göteborg grundades, säger Svante Thun.

”Extraordinära fynd”
Under Börsen har de inte hittat så många spår av tidigare bebyggelse, men under Stadshuset har man gjort oväntade fynd.

− Vi har hittat rester av gamla, slitna tegelgolv ungefär en och en halv meter under Stadshuset. Troligen från runt 1630-talet. Arkeologerna säger att det är extraordinära fynd, att här kan vi ha några av stadens tidigaste hus, ursprunget till Göteborg, säger Svante Thun.

Vad det kan ha varit för hus vet man inte i dagsläget. På grund av att det sedan 1600-talet har härjat många bränder i staden, har man inte hittat så mycket information i de olika arkiven.

− Men vi ser i skrifter att försvaret hade något här, därav kvarterets gamla namn Högvakten. Kanske fanns här en byggnad där man antingen gjorde eller förvarade mynt, kanske någon arrestlokal, säger Svante Thun.

Alla golv ska bort
Under förundersökningen har arkeologerna hittat en del föremål som ska undersökas vidare. Bland annat har de hittat gamla avfallsbingar där 1600-talets göteborgare slängde sina sopor.

− Det är sådant som rester av djurdelar och keramik. Allt man hittar som är värt att titta mer på stoppas i påsar och sparas, hur skitigt det än är. Det ska så småningom rengöras och dokumenteras, säger Svante Thun.

Han hoppas att arbetet med grundförstärkningen kan dra igång efter sommaren. Samtidigt kommer den stora, mer omfattande arkeologiska utgrävningen att påbörjas.

− I det skedet tar vi bort alla golv, det finns knappt några källare i husen, säger Svante Thun.

Arkeologerna har också grävt fram delar av en gammal mur

Arkeologerna har också grävt fram delar av en gammal mur. Foto: Hedvig Ahlstrand