Göteborgs Stad och Chalmers överens. Monumentet Tidsdokumentet, Sveriges nationella minnesmärke över millennieskiftet, ska tas bort från platsen mellan Stora Teatern och Kungsportsbron.

Chalmers, som äger monumentet, får bekosta nedtagning och flyttning till någon annan plats, troligen på Lindholmen. Fast då kommer det inte att vara det spektakulära, interaktiva konstverk som det var tänkt från början och som invigdes av Kung Carl Gustaf år 1999.

Ska monteras upp någon annanstans
Tidsdokumentet består av tre delar; masten, konen och kuben. De tre delarna skulle vara ett konstverk som använde sig av ljus, ljud och bild. Men det har varit svårt att få interaktiviteten att fungera under åren.

”Det ställer krav på kompetens, tid, personella och andra resurser och detta har inte kunnat säkerställas på ett tillfredställande sätt”, heter det i det tjänsteutlåtande som kommunstyrelsen klubbade på onsdagen.

Göteborgs Stad och Chalmers är nu överens om att montera ner monumentet från sin nuvarande placering. Chalmers ska ta hand om sitt monument och ska montera upp det någon annan stans.

Millenieplatsen görs om för 1,7 miljoner
Chalmers bekostar huvuddelen av nedmonteringen och en minnesplakett som berättar om konstverket, sammanlagt beräknat till ca 400.000 kronor.

Den stora öppna platsen mellan Storan och Kungsportsbron ska i stället göras om och förskönas av park och naturförvaltningen för 1,7 miljoner kronor. Där ska det bland annat bli dungar av körsbärsträd, många nya parkbänkar och strålkastare för spontanteater.