Tar sikte på framtiden. September är månaden när kulturen tar över de offentliga rummen i Lundby. Konstutställningar, dansuppvisningar, livemusik och kocktävlingar är några av aktiviteterna. Dessutom blir det officiell invigning av den nya saluhallen på Vågmästarplatsen.

Precis som förra året ska Lundby kulturmånad få de boende att upptäcka alla mötesplatser som finns i stadsdelen.


– Kulturmånaden kan ses som en kickoff för kulturen under resten av året. När människor möts kommer det fram nya idéer och tankar som kan fortsätta under hösten och vintern, säger Kent Turnefelt, områdeschef Kultur och Fritid på Lundby stadsdelsförvaltning.

Dialog om framtiden
Det övergripande temat är ”Lundby då, nu och i framtiden”. Genom att knyta an till det gamla Lundby får man en naturlig koppling till allt det nya som byggs i stadsdelen.

– Intresset för historien är stort, det märktes tydligt förra året då Stadsmuseet genomförde ett stort antal stadsvandringar i Lundby. Vi ville ta fasta på det och samtidigt ta sikte på framtiden. Få med folk i en dialog om hur stadsdelen ska utvecklas, säger Kent Turnefelt..

Varje plats har ett tema
Förutom det övergripande temat har varje plats och torg ett eget ledmotiv. Kyrkbytorget har Miljö, Ramberget och Virveltorget har Läskunnighet och Wieselgrensplatsen Kulturell kommunikation. Backaplan med det temporära kulturhuset Kulturlager har Identitet som sitt särskilda tema.

– För Frihamnen har vi valt Kultur vid vattnet. Det finns en oerhörd längtan till vattnet i Lundby, folk vill komma åt och använda platserna vid älven. Därför är det roligt att ha med Frihamnen, den mest oskrivna platsen för kultur, säger Kent Turnefelt.


Livemusik och kockduell
Bredden på aktiviteter under kulturmånaden är stor. Det blir allt från utställningar, livemusik och dansshower till workshops och loppmarknader. Man kommer också passa på att inviga Kvillebäckens nybyggda saluhall och namnge den nya fritidsgården.

– Massor av folk har engagerat sig, till exempel arrangerar de som är verksamma kring Wieselgrensplatsen en kockduell där stadsdelens egna kockar tävlar mot elitkockar, säger Kent Turnefelt.

Tetraedern årets symbol
Den myllrande kulturmånaden har också fått en alldeles egen symbol. Det är Sierpinskis tetraeder, en geometrisk form som kan göras både liten och stor. Den symboliserar att inget kulturprojekt är för litet eller för stort för att få utrymme i Lundby

Och när Lundby tar sikte mot framtiden är ett eget kulturhus en självklarhet.


– Det är en plan sedan fyra år tillbaka. Steg för steg jobbar vi för att ett kulturhus på Backaplan ska bli verklighet. Men mycket återstår, bland annat med detaljplaner. Men lagom till stadens 400-årsjubileum borde det vara på plats, säger Kent Turnefelt.

5522_2.jpg

Läs mer i Lundby kulturmånadstiding på länken längst ner i den här artikeln. Foto: Peter Svenson