En 1800-tals lund i modern tappning med skir viltkaraktär och med en skogsgräsmatta mellan öar av buskgrupper. Så kan man beskriva lunden som just nu planteras i Trädgårdsföreningens västra del i närheten av Grindstugan med utsikt ned mot kanalen.

Idén till en sådan har medarbetare vid förvaltningen fått genom att studera 1800-talslitteratur, gamla partiprislistor från Trädgårdsföreningens handelsträdgård och fotografier av äldre datum.

Planteringarna ska därför mer betraktas som en mosaik, ett pussel, snarare än som ett historiskt återskapande av en 1800-tals lund.

De arter som används fanns i handeln under sent 1800-tal. Här kommer att växa fläderbuskar, tibast, trädpion, syrénhortensia och snödroppsträd. Under och runt buskarna kommer örter och lökväxter att titta fram. Doft från gammaldags pingstlilja, snöklocka, liljekonvalj, myskmadra och kroll-lilja kommer att anas. Gammaldags ormbunkar och vintergröna kommer att prunka.. Något händer hela tiden, vad avgör årstiderna och vad som händer i betraktarens öga.

Park- och naturförvaltningen