Just nu har arbetet påbörjats med att plantera cirka 190 träd, som köpts in från Tyskland, runt om i Göteborg. Arbetet som inleddes på Östra Hamngatan i fredags förra veckan ska vara slutfört den 19 december. Totalt avsatte park- och naturnämnden en miljon kronor för trädplantering i budgeten för 2001.

Trädplantering i juletid? Ja, nu anländer träden som park- och naturnämnden planterar i år. En miljon kronor avsattes för trädplantering i budgeten för 2001. De cirka 190 träden, som köpts in från Tyskland, planteras ut över hela Göteborg mellan 30 november och 19 december med början på Östra Hamngatan. Platserna för plantering är redan markerade och förberedda.

Detta är den bästa tiden för att plantera träd, vilket vi i Göteborg är lyckligt lottade att kunna göra. I Tyskland har träden hunnit gå in i vintervilan, avmognat som det heter, men marken här är ännu inte frusen. Träden får tid att annpassa sig inför vårvärmen och det ger friska träd med en vacker grönska.

Träden som levererades har en mycket god kvalitet och det finns en stor bredd i urvalet. Både trädsorter som är traditionella för Göteborg och även lite nya, spännande träd finns i leveransen. Varje träds placering är noga utvald, med tanke på platsens förutsättningar, som jordkvalitet och andra växter på platsen.

Ett av de mest spännande träden är årets julhälsning till göteborgarna från park- och naturförvaltningen, ett tulpanträd (Liriodendron tulipifera) som planteras i Kungsparken kl.12.00 den 13 december.