Skapar meningsfull fritid. 60 föreningar vill anordna kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för Göteborgs barn mellan 7 och 16 år. ”Jag tror att det kommer finnas något för alla att göra i sommar”, säger Anna Westin, verksamhetsutvecklare på idrotts- och föreningsförvaltningen i Göteborgs Stad.

Idrotts- och föreningsförvaltningen satsar tre miljoner på aktiviteter för Göteborgs sommarlovslediga barn även i år. 21 april var sista dag för föreningarna att ansöka. 

– Vi har fått in 60 ansökningar. Det är något lägre än de två senaste somrarna. Nu kollar vi igenom om föreningarnas ansökningar uppfyller kriterierna och 16 maj skickar vi ut beslut, säger Anna Westin. 

Syftet med satsningen är att det ska finnas bra och gratis aktiviteter för de barn som är hemma i Göteborg i sommar. Det är också en möjlighet för föreningar att rekrytera nya medlemmar.  

Genomförs vecka 24–33

För att föreningens sommarlovsaktiviteter ska vara aktuella för bidrag behöver de vara kostnadsfria och öppna för alla utan krav på medlemskap i föreningen. De ska genomföras någon gång under perioden vecka 24–33 och inte utgöra en del av föreningens ordinarie verksamhet. 

Anna Westin berättar att de flesta ansökningarna har kommit från idrottsföreningar – allt från kampsport till ridning och dans.  

– Det är viktigt att inte bara erbjuda fotboll, utan att vi har en blandning. Vi tittar också mycket på spridningen över staden. 

Räkna med simskolor

Precis som tidigare år kommer förvaltningen att prioritera gratis simskolor.  

– Vi tycker att det är väldigt viktigt att öka simkunnigheten bland barnen i Göteborg. Det kommer att bli simskolor, främst utomhus, säger Anna Westin. 

Förra året lockade IOFF:s sommarlovsaktiviteter 12 000 deltagare (samma barn kan ha deltagit på flera aktiviteter). 407 ledare var engagerade. Just ledarbiten är också prioriterad i urvalskriterierna. Aktiviteterna ska utveckla befintliga unga ledare eller skapa intresse och rekrytera nya unga ledare till föreningen. 

– Vi tycker det är en bra inkörsport att vara ledare för de här aktiviteterna. Göteborgs Stad kör något som heter Unga ledarprogrammet under året och detta är ett bra tillfälle att göra sin praktiska del.  

Läggs i kalendariet

När sommarlovsaktiviteterna är bestämda kommer de att läggas upp i Göteborgs Stads kalendarium. Där kommer info finnas om det handlar om drop-in eller om det krävs anmälan.  

Förutom idrott- och föreningsförvaltningen bidrar stadsområdena med ytterligare sommarlovsaktiviteter. Även dessa hamnar i kalendariet. 

– Det kommer finnas många olika aktiviteter över hela staden med en bra blandning, säger Anna Westin.