Besökstryck på badplatser väntas. Göteborgs Stad gör många insatser för att förebygga trängsel och skapa en trevlig utomhusmiljö att vistas i inför sommaren. Effektivare skräphantering, extra toaletter och fler picknickbord är några. Målet är också att få göteborgarna att sprida sig över staden.

Ut och njut – här finns tipsen samlade

Coronapandemin gör att Göteborgs Stad ser en sommar framför sig med ökat besökstryck på badplatser, parker och liknande – precis som förra året. Därför jobbar både park- och naturförvaltningen och trafikkontoret intensivt för att förbereda stadens utemiljöer.

– Insatserna ska vara på plats i juli, säger Linda Nygren, direktör på park- och naturförvaltningen.

Park- och naturförvaltningens arbetsmarknadsverksamhet har lagt annat åt sidan och börjat producera picknickbord och parkbänkar för stadens utemiljö. Det ska alltså bli fler platser där göteborgarna enkelt kan slå sig ner med sin picknick.

Fler platser att umgås

Blomsterutsmyckningen är en annan del som ska göra det trevligare att vistas ute på gator och torg över hela staden.

– Det ska bli fler platser för att umgås utomhus och i sitt närområde dit invånarna kan ta sig utan att åka kollektivt. Vi vill att invånarna ska spridas ut i staden och vistas även i mindre kända parker.

Insatserna ska också göra skräphanteringen mer effektiv. Fler papperskorgar med sensorer, som mäter när de är fulla, är en av lösningarna. Fler feriearbetare som rör sig i parker, på torg och badplatser är en annan.

– Vi har betydligt fler personer inne för att sköta staden. Fler säsongsanställda och dessutom blir det 200 feriearbetare – mot vanligtvis 30 – som jobbar i utemiljön. Det blir bra för skötsel av våra badplatser med mera, säger Linda Nygren.

Extra Styr & Ställ-stationer

 Trafikkontoret gör bland annat insatser för ökad cykling. Det ska vara enklare att använda sin egen cykel, och därför blir det fler cykelställ i staden. Dessutom utökas den fria restiden med Styr & Ställ från 30 till 60 minuter för den som har års- eller månadskort.

– Styr & Ställ utökas också med tio sommarstationer i Göteborg och Mölndal, däribland Askimsbadet, Delsjöbadet och Hinsholmen, säger Kerstin Elias, avdelningschef, Stadens Använding, trafikkontoret.

Det blir också fler platser och fler fordon tillåtna för mobil matförsäljning.

– Folk ska inte behöva ta sig in till city för att få tag i god mat, säger Kerstin Elias.

Inga nya parkeringsplatser

På de varma dagarna förra sommaren uppstod ibland parkeringskaos vid vissa badplatser. Hur ser det ut inför i år? Någon utökning av parkeringsplatser för allmänheten blir det inte. Men däremot ska fler vakter och skyltar underlätta för den som vill parkera bilen.

– Hovåsbadet och Askimsbadet får skyltar som visar hur många lediga parkeringar som finns på platsen, om bygglovet beviljas, säger Linda Nygren, som hälsar alla välkomna ut till stadens parker och badplatser, men påminner om att vi tillsammans måste se till att inte skräpa ner vårt gemensamma vardagsrum.

– Ta hem ditt skräp om det är fullt i papperskorgen – då blir det trevligare för nästa gäng som kommer.

www.goteborg.se/utochnjut har park- och naturförvaltningen park- och naturförvaltningen samlat tips på platser att besöka utifrån olika teman. Här finns också bra länkar för att ta sig fram smidigt med cykel och i kollektivtrafiken.

Foto: Frida Winter