Pilotprojekt för jämlikhet och folkhälsa. Under året kommer runt tusen barn från 15 skolor i Göteborg att få gå i simskola – gratis. ”Att kunna simma är livsviktigt, säger Charlotta Palm, samordnare för simskolan på idrotts- och föreningsförvaltningen.

– Vi vill att alla barn ska få möjlighet att lära sig det – oavsett bakgrund eller resurser, fortsätter Charlotta Palm.

Simkunnigheten hos barn skiljer sig åt mellan olika områden i Göteborg och staden ligger dessutom under rikssnittet. För att råda bot på detta startar i veckan ett pilotprojekt med gratis kommunal simskola. Först ut är Eriksboskolans förskoleklass som i måndags hade sin första simlektion.

”Öppnar dörrar hela livet”
– De 18 barnen var jättetaggade och fick förutom övningar på land testa på att doppa sig i vattnet, berättar Charlotta Palm.

15 skolor deltar i pilotprojektet med förskoleklasser och elever från årskurs fem. Att kunna simma är viktigt för att förebygga drunkningsolyckor och för folkhälsan.

– Simkunnighet öppnar dörrar hela livet. Att kunna vara med på utflykter till havet och besöka badhus – det är bra både för kroppen och det sociala livet, säger Charlotta Palm.

Utbildade och erfarna simlärare
Simskolan fungerar som ett stöd för skolorna, som har ansvaret att lära barnen simma. Förskoleklasserna får åtta lektioner med fokus på vattenvana. Eleverna i årskurs fem delas upp i två grupper beroende på simkunnighet och eleverna får tio lektioner.

– För att få godkänt betyg i idrott och hälsa i årskurs sex måste man kunna simma. Vi hoppas kunna hjälpa skolorna så att alla elever kan uppnå det målet, säger Charlotta Palm.

Simskolan sker med utbildade och erfarna simlärare. Varje klass har två simlärare och i simhallen finns dessutom simvärdar. De tar emot och finns till hands för elever och lärare i omklädningsrum och simhall.

Fortsätter nästa år
Pilotprojektet drivs av idrotts- och föreningsförvaltningen i samarbete med Svenska Livräddningssällskapet, som står för de flesta av de utbildade simlärarna. Undervisningen kommer att bedrivas på Angered Arena, Askims simhall, Lundbybadet och Kärra simhall.

Projektet fortsätter under våren 2017 och under hösten samma år ska verksamheten utvecklas att gälla för barn i hela Göteborg. Idrotts- och föreningsförvaltningen arbetar med förberedelserna för detta och erfarenheterna från pilotprojektet blir en viktig pusselbit.